Achizitia a două autoturisme, din care unul Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2) și unul de teren, dotat cu sistem de tracțiune integrală (4x4)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 01.08.2017 ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării a 2 (două) autoturisme, din care unul Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2) și unul de teren, dotat cu sistem de tracțiune integrală (4x4) - cod  CPV  34111200-4; 34113200-4.


Documente atașate
Distribuie: