A
A
RO EN FR

Strategii și planuri ANABI

Potrivit art. 13 din Legea nr. 318/2015, Consiliul de Coordonare ANABI aprobă strategia operaţională a Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia, la începutul fiecărui an.

Acest document strategic al ANABI va reflecta obiectivele de dezvoltare pe termen scurt, precum și măsurile prin care se preconizează atingerea obiectivelor stabilite prin alte documente de politică publică. Astfel, odată operaționalizată, activitatea ANABI va contribui la atingerea unor obiective majore asumate de România prin strategii naționale și angajamente internaționale:

1.    Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

-       Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

-       Obiectiv specific 5.4 - Creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor urmând cele mai bune practici din alte state membre UE şi consolidarea practicii judiciare

2.    Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 - 2020

-       Obiectiv specific 3.B.4 - Consolidarea instituţională a sistemului judiciar - Creşterea gradului de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni

3.    Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă - Planul Național de Acțiune 2016 - 2018

-       Obiectivul 12 - Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate

 

4.    Summit-ul de la Londra - Angajamente de țară pentru accelerarea luptei împotriva corupției ca o datorie față de cetățenii săi

-       Angajamente privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni

5.    Mecanismul de Cooperare și Verificare

-       Recomandarea 4 din raportul MCV publicat în ianuarie 2016.