RO EN FR

Reuniuni ale consiliului de coordonare

 05.09.2017 – Agenda

1.    Alegerea dintre membrii Consiliului de Coordonare a unui președinte pentru un mandat de un an;

2.    Prezentarea activităților derulate de ANABI în primul semestru, precum și a stadiului operaționalizării (resurse umane, aspecte organizatorice, cont unic, dezvoltarea sistem integrat IT, etc)

3.    Prezentarea actelor normative aflate în etapa de avizare internă/transparenșă decizională (HG privind schimbarea sediului ANABI și HG privind regulamentul pentru reutilizarea bunurilor imobile confiscate).

4.    Diverse 


16 februarie 2017 - Agenda

1.    Aprobarea Raportului anual de activitate al ANABI și adoptarea hotărârii în conformitate cu dispozițiile art. 13 lit. b) din Legea nr. 318/2015, de către membrii Consiliului de coordonare

2.    Diverse 

 

 

13 februarie 2017 - Agenda

 1.    Aprobarea Raportului anual de activitate al ANABI și adoptarea hotărârii în conformitate cu dispozițiile art. 13 lit. b) din Legea nr. 318/2015, de către membrii Consiliului de coordonare

 2.    Diverse 

 7 februarie 2017 - Agenda

1.    Prezentarea stadiului operaționalizării Agenției – resurse umane, sediu, aspecte organizatorice, acte normative în curs de elaborare, dezvoltare sistem integrat IT (art. 13 lit. a) Legea 318/2015);

2.    Prezentarea de către directorul general a proiectului de raport anual de activitate (art. 13 lit. b) din Legea 318/2015);

3.    Diverse.

 

 

28 noiembrie 2016 - Agenda

1.       Aprobarea Proiectului privind regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri;

2.       Avizarea proiectului de Ordin comun MJ –MFP pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate;

3.       Stadiu operaționalizare ANABI.

 

 

25 august 2016 - Agenda

1.          Discutarea și – după caz – aprobarea Proiectului de regulament pentru organizarea concursurilor

2.          Prezentarea stadiului operaționalizării agenției – resurse umane, sediu, aspecte organizatorice, acte normative în curs de elaborare

3.          Pregătirea misiunii de evaluare MCV.

4.          Organizarea Conferinței Platformei  ARO la București – 19 – 21 octombrie 2016

5.          Diverse 

 

 

23 iunie 2016 - Agenda

1.       Alegerea Președintelui Consiliului de Coordonare ANABI ;

2.       Prezentarea proiectului de regulament pentru organizarea concursului pentru angajarea inspectorilor

3.       Stadiu operaționalizare ANABI.

 

 

7 iunie 2016

La reuniunea prezidată de ministrul justiției au participat procurorul general al României, Augustin Lazăr, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DIICOT, Daniel Constantin Horodniceanu, președintele ANAF, Dragoș Doroș, subsecretarul de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, Cristina Manda,  precum și reprezentanți ai CSM și ai Ministerului Finanțelor Publice.

 Membrii Consiliului de coordonare al ANABI sunt, potrivit legii, reprezentanți ai  PÎCCJ, DIICOT, DNA, ANAF, MFP, MAI, MJ și CSM.

 În cadrul reuniunii, ministrul justiției, Raluca Prună a prezentat stadiul operaționalizării ANABI, precum și etapele care trebuie parcurse în perioada imediat următoare, precum numirea directorului general al ANABI și elaborarea regulamentelor de concurs pentru personalul agenției.

 La următoarea reuniune, consiliul va alege un președinte dintre membrii săi și va discuta o primă variantă a regulamentului de concurs pentru inspectorii de urmărire și administrare bunuri ce vor fi angajați în cadrul agenției. De asemenea, se va discuta proiectul regulamentului de distribuire a sumelor obținute din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate prin hotărâri definitive.