RO EN FR

Centralizator Achiziții Publice - situația executării achizițiilor cu o valoare totală mai mare de 3.000 EURO - 2017

  Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Număr ofertanți Furnizor / Prestator / Executant Parteneri , asociați/sucontractanți/terți susținători Valoarea prevăzută în contract (RON) Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract Modificarea cuantumului prețului prin act adițional /  și data acestuia. Valoare plătită (cu TVA) Data efectuării ultimei plăți Preț final Status (finalizat / în execuție)
1 44/240/18.05.2017 Servicii organizări evenimente - București Anexa 2 - Excepție de la Legea 98/2017 13 SC AVANGARDE BUSINESS GRUP SRL _ 31 862.00 fonduri externe nerambursabile 18/05/2017 31/12/2017 _ _ _ _ finalizat
2 32/248/15.06.2017 Servicii organizări evenimente - Iași Anexa 2 - Excepție de la Legea 98/2017 10 SC DAL TRAVEL SRL _ 82 227.40 fonduri externe nerambursabile 15/06/2017 31/12/2017 _ _ _ _ finalizat
3 20/233/19.07.2017 Achiziție mobilier Achiziție directă 6 SC AGROMETAL SRL _ 23 645.30 buget de stat 19/07/2017 31/12/2017 _ _ _ _ finalizat
4 15/474/31.08.2017 Achiziție autoturism Achiziție directă 1 SC RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL _ 75 496.98 buget de stat 31/08/2017 31/10/2017 _ _ _ _ finalizat
5 73/248/18.09.2017 Servicii organizări evenimente - Craiova Anexa 2 - Excepție de la Legea 98/2017 4 SC DAL TRAVEL SRL _ 71 329.62 fonduri externe nerambursabile 18/09/2017 31/12/2017 _ _ _ _ finalizat
6 10/882/31.10.2017 Achiziție autoturism Achiziție directă 1 SC RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL _ 77 041.56 buget de stat 31/10/2017 31/12/2017 _ _ _ _ finalizat
7 96/248/25.10.2017 Servicii organizări evenimente - București Anexa 2 - Excepție de la Legea 98/2017 4 SC DAL TRAVEL SRL _ 52 828.18 fonduri externe nerambursabile 25/10/2017 31/12/2017 _ _ _ _ finalizat
8 25/671/28.11.2017 Achiziție stații de lucru Achiziție directă 4 SC STREAM NETWORKS SRL _ 19 977.72 buget de stat 28/11/2017 31/12/2017 _ _ _ _ finalizat