KRONE brand semi-trailer

În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată si completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 30.01.2023 în intervalul orar 8.30 – 15:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul bun mobil:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR

Preț de evaluare  LEI

Cota TVA*

1.

Semiremorcă marca

KRONE

Tipul

Semiremorcă

Caroseria

Platformă cu prelată

Varianta

SDP27

Nr omologare

DIKR180011U0207

Serie șasiu

WKESD000000481176

Anul fabricației

2010

Motor tip

N/A

Putere

n/a

Culoare

Gri

Înmatriculat

Da

Carte de identitate

Da

Certificat de înmatriculare

Da

ITP valabil

Nu

RCA

Nu

Loc predare

Oficiul Vamal Bistrița - Năsăud

 

Observații:

1. Stare bună, completă, fără urme de avarii, uzură normală datorate vechimii și utilizării.

Șasiu – uzură normală.

2. Istoric. Vehiculul nu este semnalat cu daune.

Costurile ocazionate de preluare sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

Fotografiile din anunțul de licitație sunt informative și orientative, neputând asigura o imagine detaliată a bunului supus valorificării din toate unghiurile.

 

 

4.400,00

 

 

21.720,00

Nu se aplică

 

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.

 

[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Share: