Motor vehicle no. AMX4515 – assembly composed of non-functional motor vehicle – 32 tons and non-functional trailer -23 tons.

În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată si completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 09.03.2023 în intervalul orar 09:00 – 13:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează prima licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul bun mobil:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare LEI

Preț de evaluare  EUR

Cota TVA*

1.

Automotor nr. AMX4515 – ansamblu compus din automotor nefuncțional – 32 tone și remorcă nefuncțională -23 tone.

Locul predării: județul Brașov

Observații:

Cheltuielile de manipulare, depozitare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

Fotografiile din anunțul de licitație sunt informative și orientative, neputând asigura o imagine detaliată a bunului supus valorificării.

 

 

28.354

 

 

5.840

19%

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.


[1] Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Share: