Inregistrare

Formate acceptate: jpeg, jpg, png, pdf. Dimensiune maxima: 2MB.
Persoanele fizice străine vor atașa copie de pe actul de identitate, paşaport, numărul de identificare fiscală etc.

Formate acceptate: jpeg, jpg, png, pdf. Dimensiune maxima: 2MB.

Formate acceptate: jpeg, jpg, png, pdf. Dimensiune maxima: 2MB.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu sunt persoană interpusă cu proprietarul bunului/bunurilor pe care intenționez să le achiziționez în cadrul licitației publice desfășurată prin mijloace electronice organizată de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.