Intrebări Frecvente

Alegerea bunului se realizează prin completarea formularului de înregistrare aici https://anabi.just.ro/licitatiionline/register

Cu privire la toate bunurile pe care le valorifică, ANABI publică anunțuri de licitație publică pe site-ul oficial: https://anabi.just.ro/ - Secțiunea Licitații Publice-Valorificări bunuri mobile.

De asemenea, lista bunurilor aflate în procedură de valorificare prin mijloace electronice poate fi consultată și pe Platforma de licitații online ANABI aici: https://anabi.just.ro/licitatiionline

Anunțul de licitație se afișează la sediul Agenției, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, la locul vânzării. Anunțul  poate fi publicat inclusiv pe site-uri specializate sau în publicații naționale/locale.

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să ne comunicați datele dumneavoastră completând formularul de înregistrare pe platforma dedicată licitațiilor publice desfășurate prin mijloace electronice de către ANABI https://anabi.just.ro/licitatiionline/register.

Cu ocazia completării acestor date, ofertantul trebuie să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor personale, acordul cu privire la înțelegea și acceptarea regulilor privind desfășurarea licitațiilor publice online organizate ANABI și va declara pe propria răspundere că nu este persoană interpusă cu proprietarul bunurilor pentru care dorește să se înscrie la licitație.

Pentru a vă înscrie cu succes e necesar să respectați termenele specificate în anunțul de licitație.

În cadrul procesului de înregistrare angajații ANABI verifică datele și informațiile transmise de dumneavoastră. Dacă aceste date sunt complete, pe baza datelor de identificare vi se atribuie un cod de identificare unic şi o parolă care vă vor fi transmise prin e-mail.

După alegerea unui bun scos la licitație și finalizarea etapei de înregistrare, puteți participa la licitație prin autentificarea în contul creat, selectarea licitației la care v-ați înscris și plasarea de oferte în intervalul de timp specificat în anunțul pentru desfășurarea licitației respective. Intervalul de timp este prezentat pe portal astfel încât să cunoașteți care este ultima ofertă și timpul rămas până la finalizarea licitației.

Pe parcursul licitației, ofertanții înscriși pot face opțiuni și supralicitări conform pasului de licitare stabilit, fată de prețul cel mai mare din ofertele de cumpărare înscrise, dacă acesta este superior prețului de pornire a licitației sau, în lipsa unei asemenea oferte, față de prețul de pornire stabilit prin anunț.

Bunul se adjudecă celui care oferă prețul cel mai mare fată de prețul de pornire sau fată de prețul de începere a licitației, după caz.

Dacă se înscrie un singur ofertant, care oferă cel puțin prețul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

În situația în care, la ultimul pas de licitație, există doi sau mai mulți ofertanți care oferă același preț și nu doresc să liciteze la următorul pas, va câștigă prima ofertă înregistrată (ofertantul care a înregistrat primul documentația completă de participare la licitație).

Pentru ofertele formulate în ultimul minut al licitației se aplică automat regula “timp suplimentar”. Pentru informații suplimentare despre regula ”timp suplimentar” vă rugăm să consultați secțiunea ”INTREBARI FRECVENTE”.

După finalizarea unei licitații, dacă ați fost declarat câștigător și dacă ați achitat prețul, ANABI va emite Certificatul de Adjudecare. Acesta reprezintă titlul de proprietate, iar adjudecatarul poate prelua bunul de la locul de depozitare specificat în anunțul de licitație.

ANABI este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției, care îndeplinește mai multe funcții, printre care și cea de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate.

Informații suplimentare privind ANABI puteți găsi aici https://anabi.just.ro

Nu. ANABI valorifică, în cazurile prevăzute de lege, doar bunuri mobile sechestrate în cadrul proceselor penale.

Bunurile mobile sunt valorificate de către ANABI doar prin licitație publică. Licitațiile sunt disponibile pentru orice persoană fizică sau juridică, de naționalitate română sau străină. Proprietarul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Garanția de participare la licitație se achită prin transfer bancar în contul indicat în anunțul de licitație. Puteți folosi inclusiv un serviciu de tip ”Home banking”. Dovada efectuării transferului reprezintă un document obligatoriu necesar pentru înregistrarea la o licitație.

Pasul de licitare se stabilește de comisia de licitație, va fi prevăzut în anunțul de licitație și este cuprins între 5—15% din prețul de începere a licitației, astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, pasul de licitație se stabilește la 15%;

b) pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001—50.000 lei, pasul de licitație se stabilește la 10%;

c) pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitație se stabilește la 5%.

Câștigătorul licitației este anunțat pe cale electronică de Agenție, de îndată, după terminarea licitației. După achitarea prețului, adjudecatarul va primi un Certificat de Adjudecare reprezentând titlul de proprietate.

Câștigătorul va fi notificat asupra faptului că diferența de preţ a bunului adjudecat se achită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării și îi vor fi transmise coordonatele bancare de virament.

În cazul în care sunteți declarat adjudecatar garanţia de participare se reţine în contul preţului. Dacă nu se achită, în termenul prevăzut de lege, diferența de preț, garanția de participare se pierde.
În cazul în care nu sunteți declarat adjudecatar, de îndată ce procedura de licitație este finalizată și cel care a oferit prețul cel mai mare procedează la plata diferenței în contul indicat de ANABI, în termen de 5 zile lucrătoare vă va restituită în contul comunicat de dumneavoastră.

În această situație va fi declarat câștigător următorul participant cu oferta cea mai mare.

Bunurile adjudecate pot fi preluate din locul de depozitare specificat în anunțul de licitație pe cheltuiala adjudecatarului.

Anularea unei oferte plasate nu este permisă.

Ofertanții de ultim moment sunt acele persoane care așteaptă până în ultimul moment pentru a vă depăși brusc oferta. Pentru a evita astfel de situații, veți avea șansa de a plasa cea mai bună ofertă prin intermediul mecanismului ”timp suplimentar” (extra-time). Astfel, timpul suplimentar de supralicitare pus la dispoziție celorlalți participanți la licitație le va permite acestora să formuleze contraoferte la oferta depusă în ultimul moment.

Timpul suplimentar este stabilit de comisia de licitație prin anunț și este de cel puțin trei minute.

 

Puteți contacta ANABI prin email: anabi@just.ro și prin telefon: (+4) 0372.573.000.

Astfel de situații sunt cauzate de faptul că, pe dispozitivele folosite (PC, laptop, telefon mobil), este activată funcționalitatea de tip ”AdBlock”.

Pentru a preîntîmpina astfel de situații, vă rugăm fie să dezactivați funcția ”AdBlock”, fie să adăugați o excepție (Pause on this site: Always) pentru platforma de licitații online ANABI.