Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare diminuat cu 50% (fără taxe vamale și TVA)

Taxe vamale

 

Cota TVA*

1.

Agent refrigerant - 1 butelie tank reprezentată de tank nr. 8 ce conține gaz refrigerant R404A în cantitate totală de 1.208,61 Kg - cantitate netă agent refrigerant R404A - 738 kg.

Loc predare: București, Sectorul 1.

Observații:

La prețul efectiv de adjudecare urmează să fie adăugate (aplicate și încasate) taxele vamale aferente bunurilor valorificate (6,5%) și TVA (19%).

Costurile ocazionate de preluare - ridicare, manipulare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

12.922,22 lei / tank

(echivalent 2.611,12 euro)

 

6,5%

19%

Condiții de participare la licitație:

În baza Regulamentului (UE) nr. 517/2014 („Regulamentul privind gazele fluorurate”) și în aplicarea procedurii de import a gazelor florurante cu efect de seră, firmele/companiile participante la licitație trebuie să îndeplinească următoarelor condiții:

1)            Să facă dovada deținerii unui cont activ pe Portalul F-Gas al Comisiei Europene.

1)            Să facă dovada respectării cotei alocate în sensul că adjudecarea cantității nete de 738 kg gaz refrigerant R404A (echivalent tone CO2 = 2.946,096) se încadrează integral în cota reală deținută de aplicant pe pe Portalul F-Gas. În acest sens, participantul la licitație trebuie să facă dovada, cu documente vamale, a importurilor deja efectuate (sau în curs de efectuare până la data licitației) în baza cotei alocate precum și valoarea reală a cotei deținute pe contul din portal.

Precizare:

Orice cantitate de gaze florurante cu efect de seră achiziționată în afara cotei deținute de aplicant pe Portalul F-Gas al Comisiei Europene nu este eligibilă din punctul de vedere al Regulamentului (CE) nr. 517/2014 și poate fi considerată comerț ilicit.

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.