Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare  LEI (redus cu 50%)

Preț de evaluare EUR (redus cu 50%)

Cota TVA*

1.

Material lemnos specia rășinoase sortiment lemn rotund - 100,3 mc  

 

Lemnul nu a trecut prin niciun proces de prelucrare după recoltare. Este în starea de la recoltare, în coajă, curățat de crengi si retezat la lungime. Stocul cuprinde 683 repere de diametre și lungimi diferite, cu volumul total de 100,30mc.

Reperele sunt de diametre și lungimi diferite, depozitate în 2 stive, nesortate după caracteristicile dimensionale. Diametrul reperelor este cuprins în intervalul:  6,00 – 38,00cm. Lungimea reperelor este cuprinsă în intervalul: 1,55 –   9,70ml.

Ținând seama de caracteristicile dimensionale, de calitatea și starea fizică a lemnului, de condițiile de depozitare, stocul de lemn rotund ar putea fi încadrat la sortimentul buștean pentru cherestea de rășinoase Clasa Gater B valorificabil către populație. Mare parte din volumul de masă lemnoasă ar putea fi asimilat și ca lemn rotund pentru construcții rurale, din specia rășinoase, valorificabil direct către populație. Această concluzie se bazează pe opinia evaluatorului ANEVAR.

Loc predare: Ocolul Silvic Sighet, Sighetu Marmației, jud. Maramureș.

Observații:

Costurile de preluare și costurile ocazionate de emiterea documentelor de însoțire a materialului lemnos (avize însoțire) sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

 

15.045 lei

 

 

 

 

3.045,5

Euro

 

 

Nu se aplică

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.