Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare

 LEI (exclusiv TVA redus cu 25%)

Preț de evaluare

EURO (exclusiv TVA (redus cu 25%)

Cota TVA*

1.

Deșeuri metalice - 14.400 kg

Conform actelor şi din constatările evaluatorului la locul depozitării, cantitatea de 14.400 kg deşeuri metalice cuprinde atât obiecte casnice cât și obiecte cu alte întrebuinţări, deteriorate și parţial rupte, oxidate, incomplete, defecte și se prezintă sub diferite forme: ţevi, table, cabluri, maşini de spălat, butelii, aragaze, etc.

Loc predare: Săcălaz, judeţul Timiş.

 

Observații:

Adjudecatarul va plăti taxa de mediu în cotă de 2% aferentă prețului de adjudecare în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării, în contul RO23 TREZ 7062 0I18 5000 XXXX Beneficiar Administraţia Fondului de Mediu, CUI 14715650.

 

Costurile ocazionate de preluare - ridicare, manipulare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

14.040

2.843,25

-

 

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.