Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată si completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 06.07.2023 în intervalul orar 9.00 – 15:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează prima licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul bun mobil:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare

 LEI (exclusiv TVA)

Preț de evaluare

EURO (exclusiv TVA)

Cota TVA*

1.

Deșeuri metalice - 14.400 kg

Conform actelor şi din constatările evaluatorului la locul depozitării, cantitatea de 14.400 kg deşeuri metalice cuprinde atât obiecte casnice cât și obiecte cu alte întrebuinţări, deteriorate și parţial rupte, oxidate, incomplete, defecte și se prezintă sub diferite forme: ţevi, table, cabluri, maşini de spălat, butelii, aragaze, etc.

Loc predare: Săcălaz, judeţul Timiş.

Observații:

Adjudecatarul va plăti taxa de mediu în cotă de 2% aferentă prețului de adjudecare în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării, în contul RO23 TREZ 7062 0I18 5000 XXXX Beneficiar Administraţia Fondului de Mediu, CUI 14715650.

Costurile ocazionate de preluare - ridicare, manipulare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

18.720

 

 

3.791

 

 

-

 

[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative