Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare LEI

Preț de evaluare  EUR

Cota TVA*

1.

Automotor nr. AMX 4589– ansamblu compus din automotor nefuncțional – 35 tone și remorcă nefuncțională - 23 tone.

Locul predării: județul Brașov

Observații:

Cheltuielile de manipulare, depozitare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

Fotografiile din anunțul de licitație sunt informative și orientative, neputând asigura o imagine detaliată a bunului supus valorificării.

 

 

29.898

 

 

6.160

19%

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.