Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare

 LEI (exclusiv TVA)

Redus cu 25 %

Preț de evaluare

EURO (exclusiv TVA) Redus cu 25 %

Cota TVA*

1.

Lemn rotund esență rașinoase (molid) - 38,641 mc

Lemnul nu a trecut prin niciun proces de prelucrare după recoltare. Este în starea de la recoltare (dată aproximativă octombrie-noiembrie 2021), în coajă, curățat de crengi si retezat la lungime. Stocul cuprinde 165 repere de diametre și lungimi diferite, cu volumul total de 38,641mc.

Reperele sunt de diametre și lungimi diferite, depozitate în stivă, nesortate după caracteristicile dimensionale. Diametrul reperelor este cuprins în intervalul: 12,00 – 41,00 cm. Lungimea reperelor este cuprinsă în intervalul: 4,00 – 8,00 ml.

Ținând seama de caracteristicile dimensionale, de calitatea și starea fizică a lemnului, de condițiile de depozitare, stocul de lemn rotund ar putea fi încadrat la sortimentul bușteni gater clasa C sau lemn rotund de rășinoase pentru construcții rurale. Ar putea fi prelucrat în grinzi, cherestea, șipci, căpriori. Această concluzie se bazează pe opinia personalului silvic specializat al custodelui.

Loc predare: Ocolul Silvic Poieni, Comuna Ruscova, jud. Maramureș.

Observații:

Costurile ocazionate de preluare și costurile de emitere a documentelor de însoțire a materialului lemnos (avize însoțire) sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

7.448,25

1.524,75

19%

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.