Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare (fără taxe vamale și TVA)

Taxe vamale

 

Cota TVA*

1.

Agent refrigerant - 18 butelii tank ce conțin gaz refrigerant R404A, în cantitate totală de 21.755 Kg - cantitate netă agent refrigerant R404A - 13.284 kg.

Loc predare: București, Sectorul 1.

Observații:

La prețul efectiv de adjudecare urmează să fie adăugate (aplicate și încasate) taxele vamale aferente bunurilor valorificate (6,5%) și TVA (19%).

Costurile ocazionate de preluare - ridicare, manipulare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

  465.200 lei

(echivalent 94.000 euro)

 

6,5%

19%

Condiții de participare la licitație:

În baza Regulamentului (UE) nr. 517/2014 („Regulamentul privind gazele fluorurate”) și în aplicarea procedurii de import a gazelor florurante cu efect de seră, firmele/companiile participante la licitație trebuie să îndeplinească următoarelor condiții:

1)    Să facă dovada deținerii unui cont activ pe Portalul F-Gas al Comisiei Europene.

2)    Să facă dovada respectării cotei alocate în sensul că adjudecarea cantității nete de 13.284 kg  gaz refrigerant R404A se încadrează integral în cota reală deținută de aplicant pe pe Portalul F-Gas. În acest sens, participantul la licitație trebuie să facă dovada, cu documente vamale, a importurilor deja efectuate (sau în curs de efectuare până la data licitației) în baza cotei alocate precum și valoarea reală a cotei deținute pe contul din portal.

 

Precizare:

Orice cantitate de gaze florurante cu efect de seră achiziționată în afara cotei deținute de aplicant pe Portalul F-Gas al Comisiei Europene nu este eligibilă din punctul de vedere al Regulamentului (CE) nr. 517/2014 și poate fi considerată comerț ilicit.

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.