Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

Nr. crt.

                               Denumirea bunului mobil

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR exclusiv TVA)

Preț de evaluare       LEI exclusiv TVA)

Cota TVA*

1.

 

FERMĂ – EFECTIVE ANIMALE

LOT IV  - 112 ovine rasa metis și țigaie

 

Observații:

Ovinele se află într-o zonă în care se găsește hrană adecvată, pe islazul comunal, în spațiu deschis, împrejmuit cu un gard de lemn.

La data inspecției, ovinele prezentau un aspect în general bun, astfel s-a apreciat starea lor ca fiind bună.

 

Fotografiile din anunțul de licitație sunt informative și orientative, neputând asigura o imagine detaliată a lotului de animale supuse valorificării.

 

IMPORTANT: La momentul predării, există posibilitatea ca numărul efectiv de ovine să difere față de cel menționat în anunțul de licitație, situație în care adjudecatarului i se va restitui diferența de bani pentru animalele lipsă.

 

Loc predare: județul Călărași

 

 

13.035,68

64.512

Nu se aplică

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.