Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

 

Nr. crt.

                               Denumirea bunului mobil

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR exclusiv TVA)

Preț de evaluare       LEI exclusiv TVA)

Cota TVA*

1.

 

FERMĂ – EFECTIVE ANIMALE

LOT I  - 19 bovine rasa montbeliarde

 

Observații:

La data inspecției, bovinele se aflau în stare de cahexie (slăbire accentuată), hrana administrată fiind slab proteică. Toate aceste aspecte plus acela că nu erau ținute pe pat de paie permanent au dus la concluzia evaluatorului că starea lor este nesatisfăcătoare.

 

Fotografiile din anunțul de licitație sunt informative și orientative, neputând asigura o imagine detaliată a lotului de animale supuse valorificării.

 

IMPORTANT: La momentul predării, există posibilitatea ca numărul efectiv de bovine să difere față de cel menționat în anunțul de licitație, situație în care adjudecatarului i se va restitui diferența de bani pentru animalele lipsă.

Duplicatele pașapoartelor individuale pentru bovine vor fi obținute contra cost de către adjudecatar.

Loc predare: județul Călărași

 

 

6.750

33.400

Nu se aplică

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.