Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR (exclusiv TVA)

Preț de evaluare

LEI (exclusiv TVA)

Cota TVA*

1.

Cantitatea de 30,164 m3 material lemnos compusă din:

-           22,408 m3 buștean gater;

-           7,756 m³ cherestea;

Bunurile evaluate fac parte din categoria bunurilor fungibile. Bunurile fungibile  sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanțial unele de altele.

Caracteristici: Loturile sunt compuse din bușteni de lemn cu dimensiuni cuprinse între 4 și 6 m lungime și diametre având 15 și 40 cm. Cheresteaua are lungime de 4-5 m, 10-15 cm lățime și 1-3 cm grosime. La data inspecției, bunurile erau păstrate în marea majoritate în condiții care duc la  degradarea lor rapidă, în aer liber.Tot materialul lemnos este în general puternic degradat, apărând urme de putrezire.

Bunurile evaluate au fost considerate ca material lemnos pentru foc, prețul lemnului neținând cont de diametru ci de cubaj.

Loc predare: Loc. Câmpeni, jud. Alba

Observații: Costurile ocazionate de emiterea documentelor de însoțire a materialului lemnos (avize însoțire) sunt în sarcina viitorului adjudecatar.  

 

 

 

1.635

 

 

 

8.089

NU ARE

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.