Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor mobile

 

Descrierea sumară

 

Preț de evaluare EUR diminuat cu 25% ((exclusiv TVA)

 

Preț de evaluare

 

LEI diminuat cu 25% (exclusiv TVA)

 

Cota TVA*

 

1.

 

Automotor 4560/8460

 

Loc predare: jud.Covasna

 

 

 

75.100

 

 

 

355.222,50

 

19%

 

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile de manevră feroviară, precum și orice alte costuri pentru preluarea bunului adjudecat.