Trebuie sa va autentificati sau sa va inregistrati inainte de a putea face oferte,

În temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, în perioada 22.09.2020 ora 00:00 – 24.09.2020 ora 16:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează licitația publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următoarele bunuri mobile:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR (exclusiv TVA)

Preț de evaluare LEI (exclusiv TVA)

Cota TVA*

1

 

Lot III bunuri mobile: Mijloace de transport feroviar

 

1.    Rama RIB 402-R21;           

2.    Rama RIB 406-R24;  

3.    Vagon dormit 002-1;

4.    Vagon dormit 002-5;

5.    Rama RIB513.

 

Majoritatea bunurilor se află în stare de degradare și incomplete.

 

Loc predare bunuri: jud. Covasna

 

 

 

 

 

 

30.676

 

 

 

 

 

 

145.290

 

 

 

 

 

 

19%

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.