RO EN FR

31/2017

May

Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor, 29-30 mai 2017

Ministerul Justiției și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate împreună cu Ambasada Confederației Elveției la București au lansat, în a doua parte a anului 2016, proiectul “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”.

În cadrul acestui proiect, în perioada 29-30 mai 2017, s-a desfășurat evenimentul public de prezentare a raportului elaborat de către experții Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția referitor la modelele de instrumente IT în domeniul recuperării creanțelor și administrării bunurilor indisponilizate, modulele pe care acestea trebuie să le conțină, funcțiile cheie ale sistemului informatic, în vederea prezentării şi discutării concluziilor din raport cu principalii beneficiari ai sistemului.

La eveniment au participat doamna Mariana Sofia MOȚ, Secretar de stat în Ministerul Justiției, Excelenţa Sa, domnul Urs HERREN, ambasadorul Confederaţiei Elveţiei în România, domnul Cornel - Virgiliu CĂLINESCU, director general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), precum şi expertul desemnat de partenerul de proiect - Institutul Basel pentru Guvernare, doamna Claire DAAMS, director al Departamentului pentru Consultanţă Juridică şi Operaţională.

Evenimentul, desfășurat în București, în prezența judecătorilor de la nivelul curţilor de apel, procurorilor, ofiţerilor de poliţie judiciară, experţilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a urmărit prezentarea către participanţi a raportului elaborat de către experții Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția. De asemenea, la eveniment a susţinut o prezentare domnul Bernard LIDIN, secretar general AGRASC (agenţia din Franţa care administrează bunuri sechestrate).  

În cadrul intervenției sale, doamna secretar de stat Mariana Sofia MOȚ a declarat că obiectivul proiectului îl reprezintă crearea, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, sub forma unei baze de date care să reflecte activitatea instituțiilor competente în fiecare fază a procesului de recuperare şi valorificare a creanțelor, prin includerea de informații referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată şi organele de executare și valorificare a bunurilor. De asemenea, registrul va răspunde unei nevoi pragmatice, aceea de administrare eficientă a bunurilor care fac obiectul indisponibilizării în procesele penale.

La rândul său, Excelența Sa domnul Urs HERREN, ambasadorul Confederației Elvețiene în România a declarat: „Unul dintre cei mai importanți factori în creșterea gradului recuperării creanțelor provenite din infracțiuni este cooperarea eficientă între toți actorii implicați în acest proces complex. De multă vreme, Elveția susține programe de cooperare de succes în România, mai ales în domeniul justiției si securității. În acest caz, am avut privilegiul de a susține un parteneriat dintre o instituție elvețiană cu o vastă experiență în domeniu și ANABI”.

Descrierea proiectului

Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în partneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Proiectul beneficiază de un buget de 866.021,10  CHF (dintre care 85% - 736.117,94  CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% -  129,903,16 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției).

Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:

-  Elaborarea unui raport care să prezinte modele de instrumente IT referitoare la recuperarea creanțelor și administrarea bunurilor indisponibilizate, modulele pe care trebuie sa le cuprindă acestea, functiile cheie etc. ;

-  Organizarea unui seminar în vederea prezentării grupului țintă a raportului menționat anterior;

-  Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;

-  Formarea profesională a reprezentanților grupului țintă ce va utiliza sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;

-  Achiziția de echipament IT (servere și computere) destinate utilizatorilor sistemului pentru a permite introducerea datelor necesare;

-  Organizarea conferinței finale a proiectului.

Documente atașate