A
A
RO EN FR

11/2020

November

Proiect de politică publică privind urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare şi dezvoltare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de politică publică privind urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare şi dezvoltare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de politică publică supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei – ANABI, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, București  sau la adresa de email: anabi@just.ro.

Documente atașate