A
A
RO EN FR

16/2020

October

Măsuri de cunoaștere a tranzacțiilor în cadrul primelor licitații de monede virtuale organizate de ANABI

Bitcoin%20Ethereum%20sursa%20v2%20oct.jp

În cadrul procesului de implementare a standardelor FATF şi MONEYVAL de prevenire si combatere a spălării banilor, ANABI asigură aplicarea bunelor practici în materie. Astfel, ANABI cooperează cu CHAINALYSIS, una dintre cele mai mari companii care se ocupă cu analiza Blockchain și care, prin soluţiile dezvoltate oferă suport în investigații pentru guverne, companii și bănci de top din întreaga lume. Blockchain-ul asigură publicitatea tuturor tranzacţiilor cu criptomonede, informaţiile fiind accesibile şi disponibile permanent. Acest sistem înregistrează fiecare tranzacţie, sumele şi adresele publice implicate. Cu toate acestea, blockchain-ul nu conține informații despre serviciile utilizate sau despre participanţi.

 

Cooperarea cu CHAINALYSIS s-a concretizat, în această primă etapă, prin atestarea adreselor publice ale ANABI. Prin această soluție, toate adresele de criptomoneda ce aparțin Agenţiei sunt marcate (flagged) ca aparținând unei entități guvernamentale din România, fiind astfel cunoscute de către toți operatorii şi participantii de pe piata criptomonedelor. În continuare, CHAINALYSIS şi partenerii săi de la Asset Reality vor implementa o procedură de Cunoaştere a Tranzacţiei (Know Your Transaction)  şi vor semnala orice comportament riscant asociat adreselor publice care vor fi folosite de către potențialii adjudecatari ai licitațiilor organizate de către ANABI. Ca parte a acestui demers, ANABI şi CHAINALYSIS vor depune toate diligenţele de monitorizare a tranzacţiei astfel încât fondurile transferate să nu fie folosite în scopuri ilegale.

 

Pe parcursul întregii proceduri, ANABI și CHAINALYSIS nu vor transfera informații personale despre utilizatorii de criptomonede.

 

Reamintim faptul că, în anul 2019, ANABI a deţinut calitatea de Președinte în exerciţiu al Reţelei internaţionale a practicienilor în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni – CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network). Una din temele propuse de România şi analizate cu prioritate de Adunarea Generală a CARIN a vizat modalităţile concrete de identificare, administrare şi valorificare a monedelor virtuale. Anul acesta concluziile şi recomandările Adunării Generale a CARIN au fost înaintate Comisiei Europene pentru a fi integrate în noile politici de luptă împotriva formelor grave de criminalitate.

 


-English-

Know your Transaction measures for the first BTC and ETH public auction organized by ANABI

In the process of implementing the FATF and MONEYVAL AML international standards, ANABI ensures the enforcement of available best practices. In this context, ANABI cooperates with CHAINALYSIS, one of the world's leading blockchain analytics company, that offers solutions for supporting investigations carried out by governments, top companies and banks. The Blockchain ensures publicity of all cryptocurrency transactions and is permanently available. It tracks each transfer, amounts and public addressed involved. However, the Blockchain does not provide data regarding the services used for transactions or the users involved.

 

As a first step, the public addresses of ANABI were flagged as belonging to the Romanian National Agency for the Management of Seized Assets, being as such known to all potential participants on the market and service providers. As next steps, CHAINALYSIS and their partners from Asset Reality will implement the KYT procedure and will signal risks associated to the public addressed involved into the ongoing public auction procedure organized by ANABI. As part of this, ANABI together with CHAINALYSIS will continue to monitor the funds to ensure they are not used for illicit purposes post-realization.

 

During the entire process, ANABI and CHAINALYSIS will not transfer personal data.

 

Background

 

During 2019, ANABI held the Presidency of CARIN - Camden Asset Recovery Inter-agency Network. One of the main topics put on the Agenda of the network and analysed as a priority was the identification, management and selling of virtual currency in criminal cases. In 2020, the Conclusions and recommendations of CARIN General Meeting were submitted to the European Commission as support for the future crime prevention policies tackling serious crimes.Elemente de context


La data de 2 octombrie, ANABI a anunţat public organizarea primelor două licitații publice pentru valorificarea de criptomonede BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH).

Pentru a putea participa la licitație este necesară parcurgerea procedurii de înregistrare pe platforma de licitații online a ANABI, disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register.

Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești într-un dosar în cadrul căruia s-au desfășurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată, fapte prevăzute de art. 244 alin. (1) și alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. (8 acte materiale).

Având în vedere natura bunului mobil scos la licitație, la finalizarea procedurii, adjudecatarul va trebui să comunice Agenției, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacționare de monedă virtuală. Platforma trebuie să aparțină unei entități juridice care se supune normelor legislative privind funcționarea şi operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică. Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip “cunoaștere a clientelei” (KYC - know your customer) și să respecte procedurile și standardele interne și internaționale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 318/2015, principiile după care se desfășoară activitatea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sunt legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților.