A
A
RO EN FR

26/2019

November

Conferința regională organizată la Sibiu în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56

3IAtt2W.png


În perioada 20 – 22 noiembrie, la Sibiu, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat a șasea conferință regională în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56. Unul dintre obiectivele acestui proiect este reprezentat de identificarea și diseminarea de bune practici în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracţiuni.

Evenimentul a beneficiat de participarea reprezentanților conducerii Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, reunind procurori la nivel de conducere și execuție, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă din circumscripția Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel Cluj, Târgu-Mureș, Pitești și Alba-Iulia.

Din cele 19 spețe prezentate în cadrul evenimentului, au fost evidențiate un număr de 3 prezentate de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș și Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda. În evidențierea spețelor au fost avute în vedere următoarele criterii: obiectul și complexitatea cazului, valoarea bunurilor sechestrate/confiscate, metodele și tehnicile de investigații financiare utilizate pentru identificarea bunurilor care pot face obiectul sechestrului/confiscării și utilizarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea identificării și recuperării bunurilor produs al infracțiunii.

1%20redus.jpg

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost supuse atenției participanților aspecte din practica DICE și ANABI, fiind susținute și prezentări referitoare la principiile egalității de șanse și dezvoltării durabile.

Despre proiect

Scopul acestui proiect este creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar obiectivul specific îl reprezintă consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum și investirea în capitalul uman.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar bugetul total este în sumă de 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98386280%, respectiv 5.145.385,27 lei.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă un număr de 430 de procurori, judecători, polițiști, personal din cadrul ANABI, ANAF, ONPCSB, precum și  personal din cadrul altor instituții din domeniu.

2%20redus.jpg

 Rezultatele preconizate ale proiectului vizează:

1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;

2 - Resurse umane  specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;

3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracțiuni

Documente atașate