RO EN FR

07/2019

March

Conferința regională din proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56

3IAtt2W.png

În perioada 04 – 06 martie 2019, la Suceava, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat cea de-a doua Conferință Regională în cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56. Unul dintre obiectivele acestui proiect este reprezentat de identificarea și diseminarea de bune practici în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracţiuni.

Evenimentul a beneficiat de participarea reprezentanților conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ai Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, reunind procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă din circumscripția Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel Suceava, Cluj și Iași.

În cadrul evenimentului au fost prezentate 16 spețe de către echipe mixte formate din procuror și ofițeri de poliție judiciară sau specialiști antifraudă. Pentru selectarea spețelor ce urmează a fi prezentate în cadrul conferinței naționale finale, au fost avute în vedere criterii precum: obiectul și complexitatea cazului, valoarea bunurilor sechestrate/confiscate, metodele și tehnicile de investigații financiare utilizate pentru identificarea bunurilor care pot face obiectul sechestrului/confiscării și utilizarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea identificării și recuperării bunurilor produs al infracțiunii.


Despre proiect

Scopul acestui proiect este creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar obiectivul specific îl reprezintă consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum și investirea în capitalul uman.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar bugetul total este în sumă de 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98386280%, respectiv 5.145.385,27 lei.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă un număr de 430 de procurori, judecători, polițiști, personal din cadrul ANABI, ANAF, ONPCSB, precum și  personal din cadrul altor instituții din domeniu. Rezultatele preconizate ale proiectului vizează:

1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;

2 - Resurse umane  specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;

3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracțiuni

Documente atașate