A
A
RO EN FR

28/2018

February

Conferința de deschidere a proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56


3IAtt2W.png


În cursul zilei de 27 februarie 2018, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a organizat Conferința de deschidere a proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 56. Proiectul este implementat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Evenimentul a beneficiat de participarea reprezentanților conducerii Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ai Autorității de Management a Programul Operațional Capacitate Administrativă, precum și ai instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, respectiv judecători, procurori, polițiști, personal de specialitate din cadrul ANAF, ONPCSB, DLAF etc.

În cadrul sesiunii de deschidere a Conferinței, doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat în Ministerul Justiției, a subliniat faptul că proiectul inițiat de Agenție reprezintă un demers important în consolidarea sistemului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și, totodată, de eficientizare a atribuțiilor acesteia. Demersul propus va permite identificarea aspectelor care trebuie îmbunătățite în activitatea de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și va conduce la remedierea eficientă a problemelor întâmpinate. Ministerul Justiției își exprimă deschiderea de a sprijini activitățile de formare și schimbul de bune practici și încurajează demararea de activități în colaborare cu partenerii europeni. De asemenea, Ministerul Justiției încurajează consolidarea colaborării Agenției cu alte instituții implicate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Demararea proiectului este importantă și din perspectiva atingerii obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. 

Doamna Adriana ŞANDRU, consilier al Procurorului General, a punctat faptul că raporturile Ministerului Public cu ANABI sunt excelente încă de la înființarea Agenției. Ministerul Public a pus la dispoziția Agenției toate datele necesare în vederea valorificării lor și pentru a avea un punct de plecare în activitatea ce urma să devină operațională. Pe de altă parte, stagiile de pregătire și perfecționare pentru procurori – în parteneriat cu ANABI, au avut un rol deosebit de eficient pentru activitatea efectivă de conlucrare cu Agenția, în cauze penale concrete.

În alocuțiunea sa, doamna director general Carmen-Elena DOBROTĂ a subliniat faptul că Programul Operațional Capacitate Administrativă are o alocare totală de 658 mil. euro. Din această alocare, aproximativ 120 mil. ar putea fi utilizați pentru sistemul judiciar. Până la această dată, AM POCA a deschis linii de finanțare în valoare de 94 mil. euro pentru intervenții ce vizează sistemul judiciar, în cadrul a 3 cereri de proiecte. Din această valoare, estimăm că maxim 40% ar putea fi acoperită prin proiectele câștigătoare sau care ar putea fi aprobate în viitorul apropiat. În perioada următoare se va însa încă un apel de proiecte (în valoare de aprox. 34,7 mil euro) ce va viza consolidarea capacității administrative a instituțiilor din sistemul judiciar.

Prezentarea proiectului, a obiectivelor și a activităților din cadrul acestuia, precum și prezentarea impactului pe care proiectul le va avea cu privire la activitățile derulate la nivelul instituției beneficiare a fost făcută de către domnul Cornel-Virgiliu Călinescu, director general în cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, precum și  de doamna Denisa Tudosie, manager de proiect.

ND7Otfh.jpg

De asemenea, în cadrul conferinței de deschidere, au avut loc prezentări privind problematica ce face obiectul proiectului, oferite de către reprezentanți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române.

 Despre proiect

Scopul acestui proiect este creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar obiectivul specific îl reprezintă consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum și investirea în capitalul uman.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar bugetul total este în sumă de 6.126.635,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98386280%, respectiv 5.145.385,27 lei.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă un număr de 430 de procurori, judecători, polițiști, personal din cadrul ANABI, ANAF, ONPCSB, precum și  personal din cadrul altor instituții din domeniu.

 Rezultatele preconizate ale proiectului vizează:

1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;

2 - Resurse umane  specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;

3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracțiuni

 6NihNtv.jpg

Documente atașate