A
A
RO EN FR

27/2021

December

27.12.2021 – 5 ANI DE LA OPERAȚIONALIZAREA ANABI

5%20ani%20ANABI%204.jpg


PRIMELE REZULTATE:

 • Peste 5367 bunuri identificate în 1419 cereri (ANABI a primit cereri de la 42 jurisdicții şi a trimis cereri către 74 de jurisdicții);
 • Una din cele 7 autorități din Uniunea Europeană care valorifică anticipat bunuri mobile sechestrate (nu confiscate) – bună practică consacrată prin Directiva 42/2014;

 • Lansarea în anul 2020 a primei Platforme on-line pentru organizarea licitațiilor aparținând unei instituții publice (total utilizatori unici: 181.996; 11,5% din afara României);

 • 27.612 conturi bancare în administrare/evidență cu o valoare totală de 966.808.664 lei – sumă indisponibilizată (echivalent 195.408.502 Euro);

 • Bunuri mobile sechestrate aflate în administrare cu o valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de Euro;

 • Primele cazuri de administrare şi valorificare de criptomonedă;

 • Primele acorduri de partajare a bunurilor confiscate în dosare cu element de extraneitate;

 • 49.112 de hotărâri judecătorești centralizate și analizate prin care s-a dispus confiscarea specială/confiscarea extinsă/repararea prejudiciului;
 • Primul imobil confiscat şi reutilizat în interes public;

 • Implementarea a 6 proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (buget total de aproximativ 15 milioane lei).

 

RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ:

 • Implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV);

 • ANABI a fost selectată ca bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene (portalul Centrului de Resurse Antifraudă);

 • Președinte al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) în cursul anului 2019 și membru în Consiliul de coordonare. Recomandările elaborate în cadrul reuniunii anuale au fost înaintate Comisiei Europene în vederea îmbunătățirii politicilor europene și internaționale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;

 • Membru al Platformei Oficiilor de Recuperarea Creanțelor (ARO Platform), al Rețelei Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor (CARIN) şi al Platformei globale de puncte focale pentru recuperarea creanțelor Interpol şi StAR.

 

AGENDA ANABI 2021-2025:

Operaționalizarea și implementarea la nivel național a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS)

 • Informatizarea fluxurilor de lucru de la nivelul ANABI;

 • Interconectarea cu toate autoritățile competente: poliție, unități de parchet, instanțe judecătorești, ANAF.

Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni:

 • Extinderea mandatului instituțional al ANABI;

 • Consolidarea cooperării inter-agenții;
 • Operaționalizarea Mecanismului Național pentru Prevenirea Criminalității – prevenire, educație şi protecția victimelor.

 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României:

 • Investiții în infrastructură: spații de stocare şi sistem informatic (buget total 14 milioane Euro);

 • Rezultat preconizat: o creștere cu 50% a valorii bunurilor aflate în administrarea ANABI.

 

#ANABI

#identificare

#administrare

#reutilizare