A
A
RO EN FR

31/2021

March

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie

Documente atașate