A
A
RO EN FR

1/2021

November

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul aparatului propriu: consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului plăţi

Documente atașate