A
A
RO EN FR

Valorificare stoc de marfa (încălțăminte damă)

În temeiul art. 29 alin (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, coroborat cu art. 2521  alin (1) din Legea nr. 135/2010 privind  Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că în ziua de 29.08 2019, ora 13:00, în localitatea București, sector 3, bdv. Regina Elisabeta nr. 3, et. III – sala de sedințe, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate va vinde prin licitație publică, următoarele bunuri mobile:

 

Nr. crt.

Denumire bunuri mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR diminuat cu 50% (exclusiv TVA)

Preț de evaluare LEI, diminuat cu 50% (exclusiv TVA)

 

 

Cota

TVA

19%

 

 

 

 


Stoc de marfă compus din:

 

1.   2016 baxuri care conțin fiecare câte 8 cutii cu încălțăminte damă;2.   198 baxuri care conțin fiecare câte 12 cutii cu încălțăminte damă;3.   1715 baxuri care conțin fiecare câte 12

      cutii cu încălțăminte damă.

          

*        având în vedere faptul că nu există un inventar al bunurilor mobile, acestea se valorifică ca și stoc de marfă (încălțăminte de damă).


Bunurile aparțin unei societăți comerciale, care figurează în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați cu mențiunea inactivă -dată inactivare 13.09.2012

38.750,5

180.978,5

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  

Image250719131729.pdf

Data adaugarii: 25 July 2019 | Vezi pe harta

image-1
image-1
image-1
image-1