RO EN FR

Teren intravilan (2.624 mp) și Construcții spațiu comercial, Mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren în suprafață de 2.624 mp, construcție C1 suprafață la sol 1.256 mp + suprafață construită desfășurată 2.401 mp și construcție C2 suprafață la sol 73 mp + suprafață construită desfășurată 73 mp

Adresa: mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 7.450.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român, CF nr. 35542. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de sarcini constând în notarea unei cesiuni de creanță între o societate bancară și o societate comercială privind un drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 814.945,13 lei, rezultată dintru-un contract de credit acordat persoanei juridice de la care s-a confiscat imobilul.

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

Data adaugarii: 18 September 2018 | Vezi pe harta