A
A
RO EN FR

Produs energetic denumit generic ”4 TO motorină” - a patra licitație

Vă facem cunoscut că în ziua de 29 luna 07, ora 12:30, anul 2021,la sediul D.G.E.S.C.S. - Direcţia Operativă de Executare Silită - Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Galati, municipiul Galaţi, strada Brăilei, nr. 33, etaj 6, sala de ședințe, județul Galați (sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi), se va vinde la licitaţie, către antrepozite fiscale de producție autorizate, numai în vederea procesării*, următorul bun mobil, sechestrat în vederea confiscării în dosarul 81/D/P/2019 al D.I.I.C.O.T. Brăila de la numitul PUIA VASILICĂ, a patra licitaţie.

Valorificarea se realizează în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (5) lit. d) și alin. (6) coroborate cu art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu completările ulterioare.

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul

de pornire al licitaţiei, exclusiv accize* și TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit**)

1. Produs energetic denumit generic ”4 TO motorină”, identificat conform certificatelor de analiză ca motorină, culoare verde-albăstruie, cu clasificare tarifară propusă NC 2710 19 43, cu un volum estimat de 4.230 litri,depozitat la data evaluării, 09.12.2020, în incinta Bazei de tratare SETCAR S.A. Brăila, KM 10 în 21 de butoaie de 200 de litri, 2 bidoane de 20 litri fiecare, umplute aprox. 70% și un bidon din plastic de 10 litri umplut aprox. 20%.

- Ordonanța din 03.10.2019 emisă de D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Brăila în dosarul 81/D/P/2019

1.646,04

neimpozabil

) Regimul vânzării este reglementat de prevederile art. 437, alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, respectiv: produsele energetice care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării; în acest caz livrarea se va face pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.*

detalii anunt motorina.pdf

Data adaugarii: 14 July 2021 | Vezi pe harta