A
A
RO EN FR

Piatră de andezit (Lotul I)

În temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, în perioada 13.07.2020 ora 00:00 – 15.07.2020 ora 16:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează licitația publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următoarele bunuri mobile:

Nr. crt.

Denumirea bunului mobil

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR (exclusiv TVA)

Preț de evaluare LEI (exclusiv TVA)

Cota TVA*

1.

 

Piatră de andezit (Lotul I)

 

Cantitatea: 128 paleți;

 

Caracteristici:

10 paleți piatră subțire fasonată;

93 paleți piatră subțire nefasonată;

24 paleți piatră groasă nefasonată;

1 palet piatră cubică.

 

Loc predare: Codlea, jud. Brașov

 

13.822

65.857

nu se

aplică

 

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.

Anunt nr. 63_1718_2019 din 12.06.2020 Andezit lot I.PDF

Data adaugarii: 12 June 2020 | Vezi pe harta