A
A
RO EN FR

Motorină în cantitate de 10.608 litri (Solvent Yellow 124 și Solvent Blue 35)

Vă facem cunoscut că în ziua de 09, luna  Septembrie, anul 2021, ora 12,00, la sediul D.G.E.S.C.S. - Direcţia Operativă de Executare Silită - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Iaşi, din mun. Iaşi, str. Anastasie Panu  nr. 26, cam. 1701, se va vinde la licitaţie , către antrepozite fiscale de producţie autorizate, numai în vederea procesării* , următorul bun mobil, în vederea confiscării în dosarul nr. 40/D/P/2018 al D.I.I.C.O.T - Biroul Teritorial Ialomiţa de la numitul BUCEVSCHI C MIHAI-MARIAN, licitaţia a-I-a .

Valorificarea se realizează în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1), alin. (5) lit. d) şi alin. (6) coroborate cu art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu copletările ulterioare .

 

Denumirea bunului mobil

 Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul

Preţul de pornire al licitaţiei, exclusiv accize **, şi TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

1. Motorină în cantitate de 10.608 litri, conform certificatelor de analiză motorina dispune de două tipuri de marcaj, respectiv :

Solvent Yellow 124

Solvent Blue 35

2. Combustibilul de tip motorină este depozitat în rezervoare de plastic de culoare de alb, prevăzute cu grilaj metalic de susţinere tip “CUB” (rezervoare tip IBC cu capacitate de stocare de 1.000 litri), conform inspecţiei realizată în data de 26.03.2021 de S.C. GMT - Evaluări şi Consultanţă S.R.L - membru corporativ ANEVAR.;

3. Stocul de motorină se află în custodia comisionarului vamal RIDIA SERV S.R.L., din localitatea Dorneşti, judeţul Suceava .

 

 

 

Odonanta din data de 01.03.2021 emisă de

D.I.I.C.O.T - Biroul Teritorial Ialomiţa în dosarul 40/D/P/2018

 

 

 

 

 

10.001

 

 

 

 

 

 

neimpozabil

*) Regimul vânzării este reglementat de prevederile art. 437, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, respectiv: produse energetice care fac obiectul unei proceduri de executare silită şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producţie numai în vederea procesării; în acest caz livrarea se va face pe baza de factură, la preţuri care nu cuprind accizele .

**) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.Anunt privind vanzarea bunurilor mobile - A-EIS 5419-30.07.2021 PRODUSE ....pdf

Data adaugarii: 20 August 2021 | Vezi pe harta