A
A
RO EN FR

Monedă virtuală: 0,62568551 BTC (Bitcoin)

În temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, în perioada 21.10.2020 ora 09:00 – 22.10.2020 ora 16:00, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează licitația publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul bun mobil:

Nr. crt.

Denumirea bunului mobil

Descrierea sumară

Preț de evaluare USD (exclusiv TVA)

Preț de evaluare LEI (exclusiv TVA)

Cota TVA*

1

 

 

Lot I bunuri mobile – Monedă virtuală:                      0,62568551 BTC (Bitcoin).

 

Mențiuni: Costurile transferului din portofelul ANABI, vor fi suportate de către adjudecatar.

 

 

       7.358,17

 

 

     30.535

 

 

Nu se aplică

 

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul.

BTC.pdf

Data adaugarii: 1 October 2020 | Vezi pe harta

image-1