A
A
RO EN FR

3. Automotor 4564/8564 (a II-a Licitatie)

În temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative coroborat cu art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, în perioada 21.12.2020 ora 08:20 – 22.12.2020 ora 11:20, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) organizează licitația publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următorul bun mobil:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR diminuat cu 25% (exclusiv TVA)

Preț de evaluare

LEI diminuat cu 25% (exclusiv TVA)

Cota TVA*

1.

Automotor 4564/8564

Loc predare: jud.Covasna

 

 

75.100

 

 

355.222,50

19%

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile de manevră feroviară, precum și orice alte costuri pentru preluarea bunului adjudecat.

Anuntul nr.383_1098_2020 din 03.12.2020.pdf

Data adaugarii: 4 December 2020 | Vezi pe harta

image-1
image-1
image-1
image-1
image-1