RO EN FR

Material lemnos a doua licitație

În temeiul art. 29 alin (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativecoroborat cu art. 2521  alin (1) din Legea nr. 135/2010 privind  Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că în ziua de 23 octombrie 2018, ora 13:00, în localitatea București, sector 3, bdv. Regina Elisabeta nr. 3, et. III – sala de sedințe, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate va vinde la a doua liciție, următoarele bunuri:


Nr. crt.

Denumire bunului mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare EUR(exclusiv TVA) diminuat cu 25%

Preț de evaluare LEI (exclusiv TVA) diminuat cu 25%

            Cota TVA

             19%

1.

Material lemnos depozitat în localitatea Urluia, comuna Adamclisi, în cantitate totală de 15,904 mc ( 5,410 mc salcâm – lemn de foc, 5,617 mc salcâm lemn CR, 1,617 mc glădiță lemn foc, 0,411mc glădiță lemn CR, 2,849 mc mălin lemn foc).

La data inspecției (aprilie 2018) masa lemnoasă se afla în stare bună.

 

656

3.053

19%


*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare . TVA datorată conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, va fi plătită o dată cu prețul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Detalii despre anunt.pdf

Data adaugarii: 27 September 2018 | Vezi pe harta