RO EN FR

Valorificări confiscări

Potrivit prevederilor art 37 din Legea 318/2015, sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare se alocă, pe baza bilanţului anual prezentat de ANABI, astfel:
a) 20% pentru Ministerul Educaţiei Naţionale;
b) 20% pentru Ministerul Sănătăţii;
c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
d) 15% pentru Ministerul Public;
e) 15% pentru Ministerul Justiţiei;
f) 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale.

În baza informațiilor primite de la ANAF, Agenția publică totalul sumelor de bani obținute în urma valorificării bunurilor confiscate rezultate din procedurile penale.

Valorificarea bunurilor confiscate în 2017

În baza informațiilor primite de la ANAF, Agenția publică totalul sumelor de bani obținute în urma valorificării bunurilor confiscate rezultate din procedure penale.

Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în 2017

Suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse este de 11.486.454,63 lei din care:

·         3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; după deducerea cheltuielilor de valorificare suma ce urmează a fi repartizată către beneficiarii eligibili, conform Hotărârii Guvernului. nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 este de 2.179.923,07 lei.

·         7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare.

6 March 2018

Detalii

Valorificarea bunurilor confiscate în 2016

ANAF a comunicat ANABI faptul că in anul 2016, din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, s-au obținut venituri în suma totală de 21.072.465 lei. De asemenea, 1.013.337,52 lei au reprezentat sume încasate din confiscare

6 March 2018

Detalii