A
A
RO EN FR

Valorificări confiscări

Potrivit prevederilor art 37 din Legea 318/2015, sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare se alocă, pe baza bilanţului anual prezentat de ANABI, astfel:
a) 20% pentru Ministerul Educaţiei Naţionale;
b) 20% pentru Ministerul Sănătăţii;
c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
d) 15% pentru Ministerul Public;
e) 15% pentru Ministerul Justiţiei;
f) 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale.

În baza informațiilor primite de la ANAF, Agenția publică totalul sumelor de bani obținute în urma valorificării bunurilor confiscate rezultate din procedurile penale.