RO EN FR

Total sume indisponibilizate

Conform art. 27. din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANABI şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, conform art. 252 alin. 8 și 2521 alin. 4 din Legea nr. 135/2010, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, sumele de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, precum si sumele de bani ridicate urmare a instituirii sechestrului se depun in contul unic deschis pe numele Agenției.

În ceea ce privește sumele de bani indisponibilizate in conturi, prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, în temeiul art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, băncile au obligația de a transmite lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.

De asemenea, sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi vor fi consemnate de către debitori, la dispoziția organului care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență.

Începând cu 2017, Agenţia publică, trimestrial, valoarea sumelor indisponibilizate.

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

Moneda

Valoare sumă indisponibilizata

Dobânda

Total

Total RON

 RON

28 318 847.95

120 268.79

28 439 116.74

28 439 116.74

 EUR

2 002 549.74

132.89

2 002 682.63

9 340 311.52

 USD

9 804 332.71

54.41

9 804 387.12

39 939 151.37

 GBP

74 775.00

1.15

74 776.15

388 320.02

 CHF

16 760.00

-

16 760.00

69 393.10

 HUF

15 904 000.00

-

15 904 000.00

231 037.41

 CZK

11 500.00

-

11 500.00

2 086.10

 SEK

21 800.00

-

21 800.00

9 932.08

 CAD

150.00

-

150

448.88

DKK

200.00

-

200

124.92

 BGN

10.00

-

10

23.85

 Total RON

78 419 945.99

 Total echivalent în EUR

16 814 242.58

15 February 2019

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON

 

RON

    24 336 570.78

88 565.12

24 425 135.9

2 4425 135.9

EUR

     1 387 844.4

93

1 387 937.40

6 472 923.65

USD

       9 795 897.71

     54.41

9 795 952.12

39 389 523.47

GBP

       55 640

      1.15

     55 641.15

    292 010.32

CHF

      13 490

-

13 490

      55 643.55

HUF

15 860 000

-

  15 860 000

     228 225.40

CZK

      11 500

-

11 500

        2 087.25

SEK

     21 800

-

21 800

       9 875.40

CAD

        150

-

    150

        463.37

DKK

         200

-

     200

       125.10

BGN

         10

-

      10

        23.85

Total RON

70 876 037.26

Total echivalent în EUR

15 197 383.46

23 November 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

 RON

498 950 518.51

187 073.51

499 137 592

499 137 592

 EUR

  35 105 774.87

    7 960.20

  35 113 735

163 594 892

 USD

  46 133 117.45

    1 408.14

  46 134 526

190 720 129

 GBP

    4 093 887.03

            0.00

    4 093 887

  21 862 994

 CHF

         28 478.23

            0.00

         28 478

       116 544

 HUF

    3 627 836.98

            0.00

   3 627 837

         52 339

Total RON

875 484 490

Total echivalent în EUR

187 912 533

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 14 noiembrie 2018

23 November 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 IUNIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

22 483 055.96

 60 023.20   

22 543 079.16   

22 761 523.16    

EUR

   121 1859.76

       63.24    

 1 211 923    

  5 648 895.41    

USD

  9 796 880.71

      54.43

9 796 935.14

39 220 070.45

GBP

       54 380

        1.15

      54381.15

      286186.24

CHF

        12 740

          -      

     12 740

       48 677.69    

HUF

   3 076 000

         -      

3 076 000

       43580.77

CZK

  11 500.00                                    

         -

11 500.00    

        2 064.25    

SEK

        21 800                                         

        -

21 800

         9742.42

CAD

               50

        -

       50

            151.33

BGN

               10

        -

       10

              23.83

Total RON

67 805 187.01

Total echivalent în EUR

14 547 035.47

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 29 iunie 2018

22 October 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2018

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

478 482 677.31

167 165.11

478 649 842

478 649 842

EUR

30 473 366.10

7 426.48

 30 480 793

141 510 128

USD

34 876 034.74

1 093.66

 34 877 128

139 592 219

GBP

4 046 275.05

0.00

   4 046 275

  20 901 438

CHF

5 502.35

0.00

         5 502

         22 129

HUF

3 629 934.53

0.00

  3 629 935

         52 739

Total RON

780 728 496

Total echivalent în EUR

168 166 221

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 14 august 2018

22 October 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2018

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

468 726 537.14

147 512.79

468 874 050

  468 874 050

EUR

  26 761 841.77

    7 236.51

  26 769 078

  123 673 142

USD

  36 987 129.84

    1 093.63

  36 988 223

   144 254 072

GBP

    4 049 781.81

            0.00

    4 049 782

      21 301 852

CHF

           5 381.14

            0.00

           5 381

             21 094

HUF

    3 786 470.57

            0.00

    3 786 471

             54 904

Total RON

758 179 113

Total echivalent în EUR

164 108 033

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.[1] calculat la cursul BNR din data de 22 mai 2018

22 October 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 MARTIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

21 105 850.51

33 699.57

21 139 550.08

21 139 550.08

EUR

  1 016 292.74

        41.52    

  1 016 334.26

  4 733 678.45

USD

  9 780 415.71     

        54.55    

  9 780 470.26

36 949 638.60

GBP

        31 940

          1.15    

       31 941.15

      169 575.57

CHF

        12 750

           -      

       12 750    

        50 530.80

HUF

   2 947 500

           -      

  2 947 500

        43 947.23

CZK

        11 500                                        

           -

        11 500   

          2 110.25    

SEK

        21 800                                         

          -

        21 800    

          9 881.94    

Total RON

 63 098 912.90

Total echivalent în EUR

 13 547 516.51[1] calculat la cursul BNR din data de 31 martie  2018

 

27 April 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

455 950 904.21

157 188.37

456 108 093

456 108 093

EUR

  27 340 887.23

    5 758.91

  27 346 646

127 421 698

USD 

  32 337 486.10

       813.69

  32 338 300

120 641 261

GBP

         90 563.62

         0

        90 564

       475 441

CHF

           5 281.37

         0

          5 281

         21 364

HUF

    3 017 457.42

         0

   3 017 457

         45 147

Total RON

704 713 004

Total echivalent în EUR

151 242 194

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 16 februare 2018

19 February 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

16 072 119.19

11 593.95

16 083 713.14

16 083 713.14

EUR

      857 900

        20.84    

     857 920.84

  3 997 653.74

USD

        87 017

          2.36    

       87 019.36

     338 635.84

GBP

        29 295

          0.72    

       29 295.72

     153 890.42

CHF

        12 230

 -      

       12 230    

        48 797.7

HUF

   2 748 500

 -      

  2 748 500

        41 257.73

CZK

        11 500         -                              

-

        11 500   

          2 096.45    

SEK

        21 800                                         

-

        21 800    

        10 328.84    

Total RON

 20 676 373.86

Total echivalent în EUR

   4 437 275.76

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 31 decembrie  2017

5 January 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON  

3 362 107.51     

       925.41

3 363 032.92    

3 363 032.92    

EUR

   634 840.00    

          6.37     

   634 846.37    

2 919 721.95    

USD

   191 734.00    

         1.08    

   191 735.08    

   747 325.82    

GBP

    22 940.00    

         0.12                  

     22 940.12    

   119 543.28    

CHF

    12 130.00    

           -      

     12 130.00    

    48 677.69    

HUF

3 149 500.00    

           -      

3 149 500.00    

    46 600.00    

CZK

     11 500.00                                          

           -

     11 500.00    

      2 032.05    

NOK

      7 300.00                                              

       0.00    

       7 300.00    

      3 572.62    

SEK

      3 800.00                                                      

         -

       3 800.00    

     1 814.50    

Total RON

7 252 320.84     

Total echivalent în EUR

1 576 900.01     

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 30 septembrie  2017

24 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

  

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

408 171 807

141 502

408 313 309

408 313 309

EUR

35 291 966

28 784

35 320 750

162 175 223

USD

32 502 300

814

32 503 114

125 891 061

GBP

270 801

0

270 801

1 387 230

CHF

7 160

0

7 160

28 449

HUF

3 019 481

0

3 019 481

44 830

Total RON

697 840 104

Total echivalent în EUR

151 985 213

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 


[1] calculat la cursul BNR din data de 12 octombrie  2017

19 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare),  în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

409 189 893

128 107

409 318 000

409 318 000

EUR

35 450 296

5 534

35 455 830

162 635 891

USD

32 038 674

621

32 039 295

128 701 848

GBP

282 525

0

282 525

1 465 654

CHF

7 170

0

7 170

29 954

HUF

3 012 344

0

3 012 344

44 830

Total RON

702.196.176

Total echivalent în EUR

153.083.971

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

        

 [1] calculat la cursul BNR din data de 07 iulie 2017

19 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (33 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

394 520 636

105 311

394 625 947

394 625 947

EUR

36 760 832

3 883

36 764 714

167 279 449

USD

34 970 455

2 490

34 972 944

146 186 908

GBP

267 207

0

267 207

1 442 920

CHF

7 235

0

7 235

30 025

HUF

3 014 387

0

3 014 387

44 010

Total RON

709 609 259

Total echivalent în EUR

155 958 079

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 [1] calculat la cursul BNR din data de 11 mai  2017

19 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (30 de unități bancare),  în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

382.118.165

90.149

382.208.314

382.208.314

EUR

34.563.941

4.009

34.567.950

155.576.516

USD

39.261.041

2.302

39.263.343

166.017.192

GBP

250.210

0

250.210

1.321.410

CHF

8.080

0

8.080

34.085

Total RON

705.157.516

Total echivalent în EUR

156.680.780

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

Menționăm că în îndeplinirea atribuției prevăzută la art.27 al. 1 din Legea 318/2015, Agenția urmează a deschide un cont bancar unic la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.       [1] calculat la cursul BNR din data de 10 februarie 2017

19 October 2017

Detalii