RO EN FR

Total sume indisponibilizate

Conform art. 27. din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANABI şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, conform art. 252 alin. 8 și 2521 alin. 4 din Legea nr. 135/2010, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, sumele de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, precum si sumele de bani ridicate urmare a instituirii sechestrului se depun in contul unic deschis pe numele Agenției.

În ceea ce privește sumele de bani indisponibilizate in conturi, prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, în temeiul art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, băncile au obligația de a transmite lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.

De asemenea, sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi vor fi consemnate de către debitori, la dispoziția organului care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență.

Începând cu 2017, Agenţia publică, trimestrial, valoarea sumelor indisponibilizate.

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (30 de unități bancare),  în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

382.118.165

90.149

382.208.314

382.208.314

EUR

34.563.941

4.009

34.567.950

155.576.516

USD

39.261.041

2.302

39.263.343

166.017.192

GBP

250.210

0

250.210

1.321.410

CHF

8.080

0

8.080

34.085

Total RON

705.157.516

Total echivalent în EUR

156.680.780

 

 Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

  • pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;
  • pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;
  • pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

Menționăm că în îndeplinirea atribuției prevăzută la art.27 al. 1 din Legea 318/2015, Agenția urmează a deschide un cont bancar unic la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.        

 

[1] calculat la cursul BNR din data de 10 februarie 2017