A
A
RO EN FR

Total sume indisponibilizate

Conform art. 27. din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANABI şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, conform art. 252 alin. 8 și 2521 alin. 4 din Legea nr. 135/2010, sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile, sumele de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, precum si sumele de bani ridicate urmare a instituirii sechestrului se depun in contul unic deschis pe numele Agenției.

În ceea ce privește sumele de bani indisponibilizate in conturi, prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, în temeiul art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, băncile au obligația de a transmite lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.

De asemenea, sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi vor fi consemnate de către debitori, la dispoziția organului care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadență.

Începând cu 2017, Agenţia publică, trimestrial, valoarea sumelor indisponibilizate.

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

valuta

sold 31.12.2021

CURS BNR 31.12.2021

 

echiv RON


echiv. EUR

 BGN

806

2,5299

 BGN/RON

2.039,10

 

CAD

960

3,4344

 CAD/RON

3.297,02

 

CHF

78.400

4,7884

 CHF/RON

375.410,56

 

CZK

3.800

0,1990

 CZK/RON

756,20

 

DKK

16.150

0,6653

 DKK/RON

10.744,60

 

EUR

25.327.810

4,9481

 EUR/RON

125.324.537,80

 

GBP

533.415

5,8994

 GBP/RON

3.146.827,57

 

HUF

18.170.200

1,3391

 HUF100/RON

243.317,15

 

NOK

15.400

0,4957

 NOK/RON

7.633,78

 

PLN

120

1,0768

 PLN/RON

129,22

 

RON

103.472.775

1,0000

 RON

103.472.775,30

 

SEK

71.520

0,4828

 SEK/RON

34.529,86

 

USD

11.051.018

4,3707

 USD/RON

48.300.684,85

 

JPY

78.000

3,7967

 JPY100/RON

2.961,43

 

 

 

 

TOTAL

280.925.644,42

56.774.447,65

25 January 2022

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:

Q4 2021

 

 

 

 

 MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATA

 DOBANDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 

 

 

 

 

 RON

RON 420.279.825,84

RON 189.240,38

420.469.066

420.469.066

 EUR

EUR 34.137.059,38

EUR 1.980,77

34.139.040

168.923.385

 USD

USD 16.746.740,90

USD 721,65

16.747.463

73.198.135

 GBP

GBP 4.247.678,96

GBP 0,00

4.247.679

25.058.757

 CHF

CHF 268.487,18

CHF 0,00

268.487

1.285.624

 HUF

HUF 2.602.281,04

HUF 0,00

2.602.281

34.847

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

418

 AUD

AUD 0,00

AUD 0,00

0

0

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.167

 CAD

CAD 194.964,71

CAD 0,00

194.965

669.587

 Total RON

 

 

 

689.646.986

 Total echivalent în EUR

 

 

 

139.376.121

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de

31.12.2021 

 [2] 29 de banci supuse analizei

 [3] nr. conturi valori pozitive:  83

 [4] numar conturi inclusiv pe zero sau valori negative: 18.906

25 January 2022

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

VALUTA

SOLD LA 30.09.2021

CURS BNR 30.09.2021

ECHIVALENT RON

ECHIVALENT EUR

 RON

87.197.317

1,0000

87.197.316,80

 

 EUR

23.207.862

4,9471

114.811.611,97

 

 USD

11.025.253

4,2653

47.026.011,96

 

 GBP

495.970

5,7431

2.848.404,45

 

 BGN

806

2,5294

2.038,70

 

 CAD

940

3,3516

3.150,50

 

 CHF

76.100

4,5627

347.221,47

 

 CZK

3.800

0,1938

736,44

 

 DKK

14.550

0,6653

9.680,12

 

 HUF

22.649.200

1,3722

310.792,32

 

 NOK

15.400

0,4843

7.458,22

 

 PLN

120

1,0665

127,98

 

 SEK

71.520

0,4852

34.701,50

 

JPY

78.000

3,8121

2.973,44

 

TOTAL

     252.602.225,87

51.060.667,03

9 November 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:

 


 

 MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATA

 DOBANDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 

 

 

 

 

 

 

 RON

RON 433.483.396,37

RON 171.477,28

433.654.874

433.654.874

 

 EUR

EUR 33.551.978,78

EUR 1.222,41

33.553.201

165.991.042

 

 USD

USD 16.894.506,87

USD 282,28

16.894.789

72.061.344

 

 GBP

GBP 4.245.807,16

GBP 0,00

4.245.807

24.384.095

 

 CHF

CHF 226.062,73

CHF 0,00

226.063

1.031.456

 

 HUF

HUF 3.192.494,18

HUF 0,00

3.192.494

43.807

 

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

407

 

 AUD

AUD 2.501,97

AUD 0,00

2.502

7.685

 

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.099

 

 CAD

CAD 195.348,25

CAD 0,00

195.348

654.729

 

 Total RON

 

 

 

697.836.538

 

 Total echivalent în EUR

 

 

 

141.059.719

  [1] calculat la cursul BNR din data de 30.09.2021 

 

  [2] 29 de bănci supuse analizei

 

9 November 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 IUNIE 2021

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:


valuta

sold 30.06.2021

 CURS BNR 29.06.2021

 

 echiv RON

 echiv. EUR

 BGN

806

2,5187

 BGN/RON

2.030,07

 

 CAD

940

3,3447

 CAD/RON

3.144,02

 

 CHF

65.980

4,4949

 CHF/RON

296.573,50

 

 CZK

3.800

0,1936

 CZK/RON

735,68

 

 DKK

14.550

0,6625

 DKK/RON

9.639,38

 

 EUR

22.385.821

4,9262

 EUR/RON

110.277.031,46

 

 GBP

511.880

5,7335

 GBP/RON

2.934.863,98

 

 HUF

21.767.200

1,4056

 HUF100/RON

305.959,76

 

 RON

70.683.991

1,0000

 RON

70.683.991

 

 SEK

71.520

0,4855

 SEK/RON

34.722,96

 

 NOK

15.400

0,4833

 NOK/RON

7.442,82

 

 USD

10.947.456

4,1357

 USD/RON

45.275.392,25

 

 PLN

120

1,0910

 PLN/RON

130,92


JPY

78.000

3,7415

 JPY100/RON

2.918,37

 

 

 

 

 TOTAL

                 229.834.575,78

                     46.655.551,09


2 August 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2021

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


 MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATA

 DOBANDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 

 

 

 

 

 RON

414.655.011,44

145.599,18

414.800.611

414.800.611

 EUR

EUR 35.558.303,27

EUR 1.957,28

35.560.261

175.194.736

 USD

USD 34.591.807,94

USD 0,84

34.591.809

143.296.568

 GBP

GBP 4.307.162,28

GBP 0,00

4.307.162

24.711.913

 CHF

CHF 206.091,95

CHF 0,00

206.092

925.621

 HUF

HUF 3.194.587,38

HUF 0,00

3.194.587

44.750

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

406

 AUD

AUD 2.501,97

AUD 0,00

2.502

7.776

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.264

 CAD

CAD 195.348,25

CAD 0,00

195.348

652.248

 Total RON

 

 

 

759.641.891

 Total echivalent în EUR

 

154.188.786

 [1] calculat la cursul BNR din data de 30.06.2021  [2] 28 de bănci supuse analizei


2 August 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2021

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


 MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATA

 DOBANDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 

 

 

 

 

 RON

RON 422.908.094,42

RON 133.355,14

423.041.450

423.041.450

 EUR

EUR 35.590.381,25

EUR 856,41

35.591.238

174.952.288

 USD

USD 33.920.107,86

USD 0,84

33.920.109

142.043.847

 GBP

GBP 4.265.845,83

GBP 0,00

4.265.846

24.577.244

 CHF

CHF 86.981,72

CHF 0,00

86.982

386.608

 HUF

HUF 3.197.211,24

HUF 0,00

3.197.211

43.268

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

395

 AUD

AUD 2.501,97

AUD 0,00

2.502

7.998

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.037

 CAD

CAD 426,25

CAD 0,00

426

1.418

 Total RON

 

 

 

765.061.552

 Total echivalent în EUR

 

 

 

155.639.505

 [1] calculat la cursul BNR din data de 31.03.2021  [2] 28 de banci supuse analizei28 April 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 MARTIE 2021

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:


VALUTA SOLD LA 31.03.2021  CURS BNR 31.03.2021   ECHIVALENT RON   ECHIVALENT EUR 
RON              63.261.391,80                                         1,00              63.261.391,80  
EUR              20.809.575,18 4,9156           102.291.547,75  
USD              10.535.959,11 4,1876              44.120.382,37  
GBP                    503.534,85 5,7614                2.901.065,68  
BGN                            741,00 2,5133                        1.862,36  
CHF                      57.080,00 4,4447                    253.703,48  
CZK                         2.700,00 0,1882                            508,14  
SEK                      61.320,00 0,4795                      29.402,94  
DKK                      14.550,00 0,6611                        9.619,01  
NOK                      15.400,00 0,4893                        7.535,22  
CAD                            940,00 3,3274                        3.127,76  
HUF              17.256.700,00 0,013533                    233.534,92  
JPY                      78.000,00 0,037974                        2.961,97  
PLN                            120,00 1,0572                            126,86  
TOTAL           213.116.770,26             43.355.189,65


28 April 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:


 valuta  sold 31.12.2020  CURS BNR 30.12.2020     echiv RON   echiv. EUR 
 BGN  577 2,4923  BGN/RON  1.438,06  
 CAD  940 3,1053  CAD/RON  2.918,98  
 CHF  56.030 4,4948  CHF/RON  251.843,64  
 CZK  2.900 0,1862  CZK/RON  539,98  
 DKK  14.450 0,6552  DKK/RON  9.467,64  
 EUR  11.578.608 4,8744  EUR/RON  56.438.768,74  
 GBP  486.870 5,3968  GBP/RON  2.627.539,21  
 HUF  17.176.500 1,3371  HUF100/RON  229.666,98  
 RON  64.926.985 1,0000  RON  64.926.985,48  
 SEK  60.320 0,4855  SEK/RON  29.285,36  
 USD  10.486.776 3,9710  USD/RON  41.642.986,23  
JPY  78.000 3,8484  JPY100/RON  3.001,75  
       TOTAL    166.164.442,04   34.089.209,35


11 February 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


 Q4 2020         
         
 MONEDA   SUMA INDISPONIBILIZATA   DOBANDA   TOTAL    TOTAL RON[1] 
         
 RON  RON 436.865.029,94 RON 155.539,36 437.020.569 437.020.569
 EUR  EUR 35.390.491,96 EUR 1.510,92 35.392.003 172.337.819
 USD  USD 33.805.988,23 USD 0,84 33.805.989 134.074.553
 GBP  GBP 4.232.492,39 GBP 0,00 4.232.492 22.940.532
 CHF  CHF 87.404,47 CHF 0,00 87.404 393.294
 HUF  HUF 3.275.038,96 HUF 0,00 3.275.039 43.741
 CZK  CZK 2.100,00 CZK 0,00 2.100 389
 AUD  AUD 2.501,97 AUD 0,00 2.502 7.672
 PLN  PLN 6.655,89 PLN 0,00 6.656 7.106
 CAD  PLN 195.348,25 CAD 0,00 195.348 608.060
 Total RON        767.433.736
 Total echivalent în EUR        157.603.347
 [1] calculat la cursul BNR din data de 31.12.2020  

 [2] 28 de banci supuse analizei 11 February 2021

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


Q3 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATA

 DOBANDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 

 

 

 

 

 RON

RON 442.380.140,75

RON 133.909,67

442.514.050

442.514.050

 EUR

EUR 36.003.331,88

EUR 5.026,98

36.008.359

175.353.506

 USD

USD 31.319.041,86

USD 803,41

31.319.845

130.343.800

 GBP

GBP 4.258.095,20

GBP 0,00

4.258.095

22.740.783

 CHF

CHF 87.795,27

CHF 0,00

87.795

395.456

 HUF

HUF 3.236.711,18

HUF 0,00

3.236.711

43.145

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

376

 AUD

AUD 2.501,97

AUD 0,00

2.502

7.412

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.151

 CAD

CAD 0,00

CAD 0,00

0

0

 Total RON

 

 

 

771.405.681

 Total echivalent în EUR

 

 

 

158.406.029

 [1] calculat la cursul BNR din data de 30.09.2020  [2] 28 de bănci supuse analizei
23 November 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

valuta

sold 30.09.2020

 CURS BNR 30.09.2020

 

echiv RON

 echiv. EUR

 BGN

277

                            2,4919    

 BGN/RON

690.26

 

 CAD

940

                            3,1197    

 CAD/RON

2 932.52

 

 CHF

56.030

                            4,5176    

 CHF/RON

253 121.13

 

 CZK

14.400

                            0,1799    

 CZK/RON

2 590.56

 

 DKK

450

                            0,6547    

 DKK/RON

294.62

 

 EUR

9.163.563

                            4,8738    

 EUR/RON

44 661 373.35

 

 GBP

404.550

                            5,3626    

 GBP/RON

2 169 439.83

 

 HUF

17.382.500

                            1,3350    

 HUF100/RON

232 056.38

 

 RON

56.003.814

                            1,0000    

 RON

56 003 814.00

 

 SEK

60.300

                            0,4618    

 SEK/RON

27 846.54

 

 USD

10.473.053

                            4,1678    

 USD/RON

43 649 590.29

 

JPY

                    78.000

                            3,9474    

 JPY100/RON

3 078.97

 

 

 

 

 TOTAL

147.006.828,44

                                           30.162.671,52

Calculat la cursul BNR din data de 30.09.2020

23 November 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 IUNIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

valuta

sold 30.06.2020

 CURS BNR 30.06.2020

 

 echiv RON

 echiv. EUR

 BGN

205

                              2,4758    

 BGN/RON

                            507,54

 

 CAD

190

                              3,1563    

 CAD/RON

                            599,70

 

 CHF

47.250

                              4,5393    

 CHF/RON

                    214.481,93

 

 CZK

14.400

                              0,1805    

 CZK/RON

                        2.599,20

 

 DKK

450

                              0,6497    

 DKK/RON

                            292,37

 

 EUR

7.937.521,30

                              4,8423    

 EUR/RON

              38.435.859,39

 

 GBP

402.229,93

                              5,3020    

 GBP/RON

                2.132.623,09

 

 HUF

17.111.500

                              1,3571    

 HUF100/RON

                    232.220,17

 

 RON

53.751.957,40

                              1,0000    

 RON

              53.751.957,40

 

 SEK

60.300

                              0,4605    

 SEK/RON

                      27.768,15

 

 USD

10.404.461,70

                              4,3233    

 USD/RON

              44.981.609,27

 

JPY

                78.000

 4.0112 

 JPY100/RON

 3 128,73    

 

 

 

 

 TOTAL

           139.780.518,19

              28.866.554,78


28 July 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


 MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATA

 DOBANDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 

 

 

 

 

 RON

RON 446.011.434,47

RON 153.223,19

446.164.658

446.164.658

 EUR

EUR 38.034.592,70

EUR 5.021,18

38.039.614

184.199.222

 USD

USD 32.367.464,35

USD 802,97

32.368.267

139.937.730

 GBP

GBP 4.261.979,31

GBP 0,00

4.261.979

22.597.014

 CHF

CHF 87.422,85

CHF 0,00

87.423

396.839

 HUF

HUF 3.239.996,97

HUF 0,00

3.239.997

43.970

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

379

 AUD

AUD 2.501,97

AUD 0,00

2.502

7.396

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.214

 CAD

CAD 383,54

CAD 0,00

384

1.211

 Total RON

 

 

 

793.355.633

 Total echivalent în EUR

 

 

 

163.838.596

 [1] calculat la cursul BNR din data de 30.06.2020  [2] 28 de bănci supuse analizei; Număr aproximativ conturi bancare:  13.805

28 July 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2020

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


 MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATA

 DOBANDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 RON

RON 457.539.452,06

RON 159.629,75

457.699.082

457.699.082

 EUR

EUR 39.541.744,24

EUR 11.366,69

39.553.111

190.859.581

 USD

USD 31.570.872,01

USD 803,41

31.571.675

138.861.700

 GBP

GBP 4.277.017,61

GBP 0,00

4.277.018

23.194.266

 CHF

CHF 87.809,54

CHF 0,00

87.810

400.473

 HUF

HUF 3.308.274,44

HUF 0,00

3.308.274

44.536

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

371

 AUD

AUD 2.501,97

AUD 0,00

2.502

6.749

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.065

 CAD

CAD 426,25

CAD 0,00

426

1.317

 Total RON

 

 

 

811.075.140

 Total echivalent în EUR

 

 

 

168.084.540[1] calculat la cursul BNR din data de 31.03.2020

Notă: 30 de bănci supuse analizei

15 May 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 MARTIE 2020

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

Valuta

 Sold 31.03.2020

 Curs BNR 31.03.2020

 

echiv RON

 echiv. EUR

BGN

                       150,00

2,4672

BGN/RON

 370,08

 

CAD

                       190,00

3,0901

CAD/RON

587,11

 

CHF

                 47.150,00

4,5607

CHF/RON

    215.037

 

CZK

                 14.400,00

0,1766

CZK/RON

       2.543,04

 

DKK

                       400,00

0,6461

DKK/RON

     258,44

 

EUR

           7.539.981,79

4,8254

EUR/RON

                   36.383.428,12

 

GBP

               396.746,13

5,4230

GBP/RON

                  2.151.554,26

 

100 HUF

         17.111.500,00

1,3462

HUF100/RON

              230.355,01

 

RON

         48.672.427,49

1,0000

RON

                   48.672.427,49

 

SEK

                 21.800,00

0,4358

SEK/RON

        9.500,44

 

USD

         17.128.579,27

4,3983

USD/RON

                  75.336.630,20

 

100 JPY

                78.000,00

4,0553

JPY100/RON

3.163,13

 

 

 

 

 

           163.005.854,32

           33.780.796,26
24 April 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

 În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATĂ

 DOBÂNDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 RON

RON 462.640.948,90

RON 141.065,96

462.782.015

462.782.015

 EUR

EUR 38.943.416,93

EUR 12.817,92

38.956.235

186.183.533

 USD

USD 31.242.890,67

USD 0,84

31.242.892

133.119.712

 GBP

GBP 4.077.568,74

GBP 0,00

4.077.569

22.870.268

 CHF

CHF 87.418,16

CHF 0,00

87.418

384.928

 HUF

HUF 3.311.430,26

HUF 0,00

3.311.430

47.880

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

395

 AUD

AUD 2.501,97

AUD 0,00

2.502

7.474

 PLN

PLN 6.655,89

PLN 0,00

6.656

7.463

 CAD

CAD 426,25

CAD 0,00

426

1.394

 Total RON  

805.405.063

Total echivalent în EUR

     168.519.462

[1] calculat la cursul BNR din data de 31.12.2019

Notă: 30 de bănci supuse analizei


25 March 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

valuta

 sold 31.12.2019

 CURS BNR 31.12.2019

 

 echiv RON

 echiv. EUR

 BGN

                    150,00    

                             2,4436    

 BGN/RON

                      366,54    

 

 CAD

                    150,00    

                             3,2702    

 CAD/RON

                      490,53    

 

 CHF

              46.230,00    

                             4,4033    

 CHF/RON

              203.564,56    

 

 CZK

              14.200,00    

                             0,1881    

 CZK/RON

                   2.671,02    

 

 DKK

                    200,00    

                             0,6397    

 DKK/RON

                      127,94    

 

 EUR

        6.391.234,27    

                             4,7793    

 EUR/RON

        30.545.625,95    

 

 GBP

           354.271,13    

                             5,6088    

 GBP/RON

          1.987.035,91    

 

 HUF

     17.026.000,00    

                             1,4459    

 HUF100/RON

              246.178,93    

 

 RON

     45.929.630,52    

                             1,0000    

 RON

        45.929.630,52    

 

 SEK

              21.800,00    

                             0,4574    

 SEK/RON

                   9.971,32    

 

 USD

     17.072.361,27    

                             4,2608    

 USD/RON

        72.741.916,90    

 

 

 

 

 

      151.667.580,12    

     31.734.266,55    


13 January 2020

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019

În conformitate cu art. 38 alin. (5) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar national, se prezintă astfel:


 

MONEDA

 SUMA INDISPONIBILIZATĂ

 DOBÂNDA

 TOTAL 

 TOTAL RON[1]

 RON

RON 456.368.764,90

RON 172.361,22

456.541.126

456.541.126

 EUR

EUR 39.933.976,07

EUR 11.789,48

39.945.766

189.786.327

 USD

USD 34.766.226,95

USD 0,86

34.766.228

151.191.372

 GBP

GBP 4.085.461,71

GBP 0,00

4.085.462

21.876.013

 CHF

CHF 11.121,94

CHF 0,00

11.122

48.668

 HUF

HUF 3.140.839,02

HUF 0,00

3.140.839

44.587

 CZK

CZK 2.100,00

CZK 0,00

2.100

387

 AUD

AUD 2.500,00

AUD 0,00

2.500

7.341

 Total RON

819.495.821

 Total echivalent în EUR

172.485.492

[1] calculat la cursul BNR din data de 30.09.2019

Notă: 31 de bănci supuse analizei15 November 2019

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

  

valuta

Sume indisponibilizate la 30.09.2019

 Total sume indisponibilizate echivalent RON

 BGN

                      90,00    

                      218,63    

 CAD

                    150,00    

                      492,57    

 CHF

              41.360,00    

              180.987,22    

 CZK

              14.200,00    

                   2.614,22    

 DKK

                    200,00    

                      127,28    

 EUR

        5.530.659,59    

        26.276.716,78    

 GBP

           341.011,10    

          1.825.978,04    

 HUF

     16.718.000,00    

              237.328,73    

 RON

     43.081.809,00    

        43.081.809,00    

 SEK

              21.800,00    

                   9.657,40    

 USD

        9.817.961,49    

        42.696.350,93    

 

 

     total 114.312.280,79    

 

     Total echivalent euro:  24.060.171,50 

15 November 2019

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 IUNIE 2019

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:


valuta

Sume indisponibilizate la 30.06.2019

 Total sume indisponibilizate echivalent RON

 BGN

                      90,00    

                      217,89    

 CAD

                    150,00    

                      476,33    

 CHF

              17.210,00    

                73.398,93    

 CZK

              11.700,00    

                   2.178,54    

 DKK

                    200,00    

                      126,88    

 EUR

        4.842.663,38    

        22.930.495,37    

 GBP

           167.526,10    

              883.448,89    

 HUF

     16.325.000,00    

              239.406,13    

 RON

     37.621.153,00    

        37.621.153,00    

 SEK

              21.800,00    

                   9.786,02    

 USD

        9.836.094,00    

        40.905.364,12    

 

 

      102.666.052,09    

Total echivalent euro: 21.681.918,46    

15 November 2019

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 MARTIE 2019

 În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:


valuta

 Sume indisponibilizate la 31.03.2019

 Total sume indisponibilizate echivalent RON

 BGN

                          90,00    

                       219,05    

 CAD

                       150,00    

                       472,77    

 CHF

                 17.110,00    

                 72.738,03    

 CZK

                 11.700,00    

                    2.158,65    

 DKK

                       200,00    

                       127,52    

 EUR

           2.337.888,53    

         11.129.050,77    

 GBP

                 80.346,13    

               447.150,32    

 HUF

         16.345.000,00    

               242.919,39    

 RON

         35.049.222,95    

         35.049.222,95    

 SEK

                 21.800,00    

                    9.901,56    

 USD

           9.816.066,12    

         41.533.738,97    

 

 

         total 88.487.699,98    

     Total echivalent euro: 18.588.681,38    

15 November 2019

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

Moneda

Valoare sumă indisponibilizata

Dobânda

Total

Total RON

 RON

28 318 847.95

120 268.79

28 439 116.74

28 439 116.74

 EUR

2 002 549.74

132.89

2 002 682.63

9 340 311.52

 USD

9 804 332.71

54.41

9 804 387.12

39 939 151.37

 GBP

74 775.00

1.15

74 776.15

388 320.02

 CHF

16 760.00

-

16 760.00

69 393.10

 HUF

15 904 000.00

-

15 904 000.00

231 037.41

 CZK

11 500.00

-

11 500.00

2 086.10

 SEK

21 800.00

-

21 800.00

9 932.08

 CAD

150.00

-

150

448.88

DKK

200.00

-

200

124.92

 BGN

10.00

-

10

23.85

 Total RON

78 419 945.99

 Total echivalent în EUR

16 814 242.58

15 February 2019

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON

 

RON

    24 336 570.78

88 565.12

24 425 135.9

2 4425 135.9

EUR

     1 387 844.4

93

1 387 937.40

6 472 923.65

USD

       9 795 897.71

     54.41

9 795 952.12

39 389 523.47

GBP

       55 640

      1.15

     55 641.15

    292 010.32

CHF

      13 490

-

13 490

      55 643.55

HUF

15 860 000

-

  15 860 000

     228 225.40

CZK

      11 500

-

11 500

        2 087.25

SEK

     21 800

-

21 800

       9 875.40

CAD

        150

-

    150

        463.37

DKK

         200

-

     200

       125.10

BGN

         10

-

      10

        23.85

Total RON

70 876 037.26

Total echivalent în EUR

15 197 383.46

23 November 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

 RON

498 950 518,51

187 073,51

499 137 592

499 137 592

 EUR

  32 423 220,29

    7 960,20

  32 431 180

151 249 296

 USD

  32 367 360,53

    1 408,14

  32 368 769

130 154 819

 GBP

    4 093 887,03

            0.00

    4 093 887

  21 485 129

 CHF

         28 478,23

            0.00

         28 478

       117 467

 HUF

    3 627 836,98

            0.00

   3 627 837

         52 205

Total RON

802 196 507

Total echivalent în EUR

172 008 600

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 30 septembrie 2018

23 November 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 IUNIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

22 483 055.96

 60 023.20   

22 543 079.16   

22 761 523.16    

EUR

   121 1859.76

       63.24    

 1 211 923    

  5 648 895.41    

USD

  9 796 880.71

      54.43

9 796 935.14

39 220 070.45

GBP

       54 380

        1.15

      54381.15

      286186.24

CHF

        12 740

          -      

     12 740

       48 677.69    

HUF

   3 076 000

         -      

3 076 000

       43580.77

CZK

  11 500.00                                    

         -

11 500.00    

        2 064.25    

SEK

        21 800                                         

        -

21 800

         9742.42

CAD

               50

        -

       50

            151.33

BGN

               10

        -

       10

              23.83

Total RON

67 805 187.01

Total echivalent în EUR

14 547 035.47

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 29 iunie 2018

22 October 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2018

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

478 482 677.31

167 165.11

478 649 842

478 649 842

EUR

30 473 366.10

7 426.48

 30 480 793

141 510 128

USD

34 876 034.74

1 093.66

 34 877 128

139 592 219

GBP

4 046 275.05

0.00

   4 046 275

  20 901 438

CHF

5 502.35

0.00

         5 502

         22 129

HUF

3 629 934.53

0.00

  3 629 935

         52 739

Total RON

780 728 496

Total echivalent în EUR

168 166 221

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 14 august 2018

22 October 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2018

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

468 726 537.14

147 512.79

468 874 050

  468 874 050

EUR

  26 761 841.77

    7 236.51

  26 769 078

  123 673 142

USD

  36 987 129.84

    1 093.63

  36 988 223

   144 254 072

GBP

    4 049 781.81

            0.00

    4 049 782

      21 301 852

CHF

           5 381.14

            0.00

           5 381

             21 094

HUF

    3 786 470.57

            0.00

    3 786 471

             54 904

Total RON

758 179 113

Total echivalent în EUR

164 108 033

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.[1] calculat la cursul BNR din data de 22 mai 2018

22 October 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 MARTIE 2018

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

21 105 850.51

33 699.57

21 139 550.08

21 139 550.08

EUR

  1 016 292.74

        41.52    

  1 016 334.26

  4 733 678.45

USD

  9 780 415.71     

        54.55    

  9 780 470.26

36 949 638.60

GBP

        31 940

          1.15    

       31 941.15

      169 575.57

CHF

        12 750

           -      

       12 750    

        50 530.80

HUF

   2 947 500

           -      

  2 947 500

        43 947.23

CZK

        11 500                                        

           -

        11 500   

          2 110.25    

SEK

        21 800                                         

          -

        21 800    

          9 881.94    

Total RON

 63 098 912.90

Total echivalent în EUR

 13 547 516.51[1] calculat la cursul BNR din data de 31 martie  2018

 

27 April 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

455 950 904.21

157 188.37

456 108 093

456 108 093

EUR

  27 340 887.23

    5 758.91

  27 346 646

127 421 698

USD 

  32 337 486.10

       813.69

  32 338 300

120 641 261

GBP

         90 563.62

         0

        90 564

       475 441

CHF

           5 281.37

         0

          5 281

         21 364

HUF

    3 017 457.42

         0

   3 017 457

         45 147

Total RON

704 713 004

Total echivalent în EUR

151 242 194

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 16 februare 2018

19 February 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

16 072 119.19

11 593.95

16 083 713.14

16 083 713.14

EUR

      857 900

        20.84    

     857 920.84

  3 997 653.74

USD

        87 017

          2.36    

       87 019.36

     338 635.84

GBP

        29 295

          0.72    

       29 295.72

     153 890.42

CHF

        12 230

 -      

       12 230    

        48 797.7

HUF

   2 748 500

 -      

  2 748 500

        41 257.73

CZK

        11 500         -                              

-

        11 500   

          2 096.45    

SEK

        21 800                                         

-

        21 800    

        10 328.84    

Total RON

 20 676 373.86

Total echivalent în EUR

   4 437 275.76

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 31 decembrie  2017

5 January 2018

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTUL UNIC ANABI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

În conformitate cu art. 27 alin. (3) din Legea 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în contul unic ANABI se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON  

3 362 107.51     

       925.41

3 363 032.92    

3 363 032.92    

EUR

   634 840.00    

          6.37     

   634 846.37    

2 919 721.95    

USD

   191 734.00    

         1.08    

   191 735.08    

   747 325.82    

GBP

    22 940.00    

         0.12                  

     22 940.12    

   119 543.28    

CHF

    12 130.00    

           -      

     12 130.00    

    48 677.69    

HUF

3 149 500.00    

           -      

3 149 500.00    

    46 600.00    

CZK

     11 500.00                                          

           -

     11 500.00    

      2 032.05    

NOK

      7 300.00                                              

       0.00    

       7 300.00    

      3 572.62    

SEK

      3 800.00                                                      

         -

       3 800.00    

     1 814.50    

Total RON

7 252 320.84     

Total echivalent în EUR

1 576 900.01     

 

 [1] calculat la cursul BNR din data de 30 septembrie  2017

24 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

  

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

408 171 807

141 502

408 313 309

408 313 309

EUR

35 291 966

28 784

35 320 750

162 175 223

USD

32 502 300

814

32 503 114

125 891 061

GBP

270 801

0

270 801

1 387 230

CHF

7 160

0

7 160

28 449

HUF

3 019 481

0

3 019 481

44 830

Total RON

697 840 104

Total echivalent în EUR

151 985 213

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

 


[1] calculat la cursul BNR din data de 12 octombrie  2017

19 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 30 IUNIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (32 de unități bancare),  în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

409 189 893

128 107

409 318 000

409 318 000

EUR

35 450 296

5 534

35 455 830

162 635 891

USD

32 038 674

621

32 039 295

128 701 848

GBP

282 525

0

282 525

1 465 654

CHF

7 170

0

7 170

29 954

HUF

3 012 344

0

3 012 344

44 830

Total RON

702.196.176

Total echivalent în EUR

153.083.971

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

        

 [1] calculat la cursul BNR din data de 07 iulie 2017

19 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 MARTIE 2017

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (33 de unități bancare), în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

394 520 636

105 311

394 625 947

394 625 947

EUR

36 760 832

3 883

36 764 714

167 279 449

USD

34 970 455

2 490

34 972 944

146 186 908

GBP

267 207

0

267 207

1 442 920

CHF

7 235

0

7 235

30 025

HUF

3 014 387

0

3 014 387

44 010

Total RON

709 609 259

Total echivalent în EUR

155 958 079

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 [1] calculat la cursul BNR din data de 11 mai  2017

19 October 2017

Detalii

SUME INDISPONIBILIZATE ÎN CONTURI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Din agregarea datelor transmise de către unitățile bancare Agenției (30 de unități bancare),  în conformitate cu art. 38 alin. 5 din Legea nr. 318/2015, situația sumelor de bani efectiv indisponibilizate în proceduri judiciare penale și aflate în prezent în sistemul financiar bancar național se prezintă astfel:

 

MONEDA

VALOARE SUMĂ INDISPONIBILIZATA

DOBÂNDA

TOTAL

TOTAL RON[1]

 

RON

382.118.165

90.149

382.208.314

382.208.314

EUR

34.563.941

4.009

34.567.950

155.576.516

USD

39.261.041

2.302

39.263.343

166.017.192

GBP

250.210

0

250.210

1.321.410

CHF

8.080

0

8.080

34.085

Total RON

705.157.516

Total echivalent în EUR

156.680.780

 

Tabelul de mai sus prezintă situația sumelor de bani indisponibilizate fără a distinge după scopul măsurii asigurătorii. Astfel, potrivit prevederilor art. 249 din Codul de procedură penală, aceste măsuri se dispun de către procuror, judecătorul de cameră preliminară sau de către instanța de judecată cu privire la bunuri care la finalizarea procesului:

·         pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

·         pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare;

·         pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune.

 

Menționăm că în îndeplinirea atribuției prevăzută la art.27 al. 1 din Legea 318/2015, Agenția urmează a deschide un cont bancar unic la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.       [1] calculat la cursul BNR din data de 10 februarie 2017

19 October 2017

Detalii