A
A
RO EN FR

Imobile reutilizate public

Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate reglementează mecanismul de reutilizare a bunurilor imobile în interes public.

Potrivit acestui act normativ, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumite în continuare entităţi beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, în condiţiile legii.”

Teren intravilan în suprafață de 1103 mp suprafață măsurată (750 mp suprafața din acte) cu construcțiile C1 casă P si etj. 1 (146 mp suprafață constru

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 1103 mp suprafață măsurată (750 mp suprafața din acte) cu construcțiile C1 casă P+1 din paiantă și BCA (146 mp suprafață construită la sol, 292 mp suprafață desfășurată) și C2 anexă din paiantă și beci (75 mp suprafață construită la sol), situat în municipiul Focșani, cartierul Mândrești, str. Lăcrămioarei nr. 23, tarlaua 7, parcela 174, Județul Vrancea

Adresa: localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, tarlaua 7, parcela 174, județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 438.500,00 Lei 

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 115/26.09.2018, pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 828/91/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 424/A/01.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați.

 Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de sarcini (ipotecă legală).

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (03.12.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (10.12.2020)

12 October 2020

Detalii

Construcție apartament P și 1E și M și cotă indiviză de 1/8 din părți comune și terenul aferent situat în localitatea Bragadiru - str. Mărgelelor nr.

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Construcție  apartament P+1E+M în suprafață utilă de 135,27 mp și cota indiviză de 1/8 din părți comune și terenul aferent situat în localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, județul Ilfov

Adresa: localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 438.500,00 Lei 

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 623/09.04.2019, pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 29201/3/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 931/A/26.06.2019 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a II-a Penală.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (03.12.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (10.12.2020)

9 October 2020

Detalii

Imobil compus din 236 mp teren intravilan și casă de locuit cu 91 mp suprafață construită la sol - suprafață desfășurată 364 mp (D, P, 1E și M), situa

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul compus din 236 mp teren intravilan și casă de locuit cu 91 mp suprafață construită la sol, suprafață desfășurată 364 mp (D+P+1E+M), cu certificat de performanță energetică, situat în localitatea Călimănești, județul Vâlcea.

Adresa: localitatea Călimănești, str. Calea lui Traian, nr. 57 A, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 605.000,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 72/20.04.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 144/90/2016, definitivă prin decizia penală nr. 256/A/06.03.2018 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (17.11.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (24.11.2020)

2 October 2020

Detalii

Teren și construcție P si 1E situat în comuna Corbeanca str. Primăverii nr. 151D județul Ilfov

Titlu: Teren și construcție P+1E situat în comuna Corbeanca, str. Primăverii nr. 151D județul Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren și construcție P+1E (500 mp teren și construcție P+1E în suprafață construită la sol de 161 mp) situat în comuna Corbeanca, str. Primăverii nr. 151D județul Ilfov

Adresa: comuna Corbeanca, str. Primăverii nr. 151D județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 677.800,00 Lei 

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 53F/26.03.2018, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 2185/2/2015*, definitivă la data de 10.10.2019 prin Decizia penală nr. 306/A/10.10.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (23.10.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2020)

2 September 2020

Detalii

Teren (5000 mp) situat în comuna Ionești, pct. La Fănică, jud. Vâlcea (RP)

Teren 5000 mp situat în comuna Ionești, pct. La Fănică, jud. Vâlcea

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren 5000 mp situat în comuna Ionești, pct. La Fănică, T18, P87,  jud. Vâlcea

Adresa: comuna Ionești, pct. La Fănică, jud. Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 110.670 Lei 

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 128/29.06.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 1795/90/2017, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 909/A/11.10.2017 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (14.10.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (21.10.2020)

24 August 2020

Detalii

Teren intravilan (427 mp) și construcții – situat în comuna Prundeni, sat Zăvideni, jud. Vâlcea (RP)

Teren intravilan și construcții (427 mp  suprafață măsurată și construcții casă de locuit C1, casă de locuit C2, magazie C3, bucătărie C4)– situat în comuna Prundeni, sat Zăvideni jud. Vâlcea

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan și construcții (427 mp suprafață măsurată și construcții casă de locuit C1 - suprafață construită la sol 68 mp, casă de locuit C2 – suprafață construită la sol 41 mp, magazie C3 – suprafață construită la sol 20 mp, bucătărie C4 – suprafață construită la sol 14 mp)– situat în comuna Prundeni, sat Zăvideni nr. 23, pct. Acasă, jud. Vâlcea

Adresa: comuna Prundeni, sat Zăvideni nr. 23, pct. Acasă, jud. Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 68.000,00 Lei 

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 128/29.06.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 1795/90/2017, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 909/A/11.10.2017 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (14.10.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (21.10.2020)

24 August 2020

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 640 mp, situat în comuna Șuțești, sat Șuțești, județul Brăila (RP)

Tip confiscare: ordin internațional de confiscare

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 640 mp, situat în comuna Șuțești, sat Șuțești, județul Brăila, cvartal 18, parcela 579

Adresa: comuna Șuțești, sat Șuțești, județul Brăila

Stadiu: evaluat la suma de 14.416,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 27/05.02.2019 pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 2667/113/2018, modificată și definitivă prin Decizia penală nr. 710/A/04.06.2019 a Curții de Apel Galați.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (25.08.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (01.09.2020).

9 July 2020

Detalii

Teren extravilan în suprafață de 1323 mp, situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului și Vatra Casei - județul Vâlcea

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan în suprafață de 1323 mp, situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului și Vatra Casei, județul Vâlcea, categoria de folosință -887 mp fâneață și 436 mp pășune

Adresa: comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului și Vatra Casei, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 1.700,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 213/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 2526/90/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 228/A/14.03.2017 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (17.03.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (24.03.2020).

27 January 2020

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 1251 mp, (din care 629 mp curți construcții și 622 mp fâneață) și construcții provizorii : anexă - magazie

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 1251 mp, (din care 629 mp curți construcții și 622 mp fâneață) și construcții provizorii: anexă-magazie (în suprafață construită la sol de 15 mp, realizată din lemn, cu învelitoare din lemn cu plăci de azbociment), anexă-cabană (în suprafață construită la sol de 25 mp, realizată din lemn, cu învelitoare din lemn cu plăci de azbociment) situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului, județul Vâlcea

Adresa: comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 3.800,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 213/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 2526/90/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 228/A/14.03.2017 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (18.03.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (25.03.2020).

27 January 2020

Detalii

Imobil tip cladire de birouri situat în Calea Floreasca nr. 39, Sector 1 - București

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil tip cladire de birouri situat în Calea Floreasca nr. 39, Sectorul 1, București, compus din suprafața de 630 mp teren (suprafața masurată 621 mp) și construcția S+P+4E având 373,96 mp amprentă la sol și 3072,68 mp suprafață utilă, stare generală a construcției: foarte bună  

Adresa: București, sector 1, Calea Floreasca nr. 39

Stadiu: evaluat la suma de 14.400.000 Lei

La data de 10.03.2020, în temeiul art. 1 din Legea nr. 216/2016, ANABI a propus Ministerului Finanțelor Publice inițierea demersurilor necesare pentru emiterea unei Hotărâri a Guvernului având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, a imobilului situat în București, Calea Floreasca nr. 39, Sector 1.

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 53F/26.08.2018, pronunțată de Curtea de Apel București–Secția a II-a Penală în dosarul nr. 2185/2/2015*, definitivă la data de 10.10.2019 prin decizia penală nr. 306/A/10.10.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (05.03.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (11.03.2020).13 January 2020

Detalii

Apartament compus din 1 cameră și dependințe în suprafață totală de 37,52 mp.(suprafață utilă 32,33 mp.) și suprafața de 10.50 mp. teren cotă indiviz

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Apartament compus din 1 cameră și dependințe în suprafață totală de 37,52 mp.(suprafață utilă 32,33 mp.) și suprafața de 10.50 mp. teren cotă indiviză situat în București, sector 5, bld. George Coșbuc nr. 40, ap. 1 parter

Adresa: București, sector 5, bld. George Coșbuc nr. 40, ap. 1 parter

Stadiu: evaluat la suma de 89.946 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 312/28.09.2018, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2278/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare la data de 23.10.2018.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Activitate Economică. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (30.01.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (06.02.2019).

6 December 2019

Detalii

Teren intravilan (10.550 mp) și Construcție (locuință 262.39 mp) - com. Traian, jud. Bacau (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (10.550 mp) și Construcție cu destinație de locuință Parter plus 1etaj in suprafață construita la sol 262.39 mp

Adresa: com. Traian, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 750.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.


Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (9.800 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 9.800 mp (9.812 mp din măsuratori)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 140.000 Lei  

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.


Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (8.900 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 8.900 mp (din măsurători 8.976 mp)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 128.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (6.727 mp) situat în com. Traian, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan (6.727 mp)

Adresa: com. Traian, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 99.500 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (3627 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan (3627 mp)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 52.000 Lei  

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (3.600 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 3.600 mp (3.605 mp din măsuratori)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 52.000 Lei 

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

24 April 2019

Detalii

Teren intravilan (3600 mp)– situat în com. Traian, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan 3600 mp (3.602 mp din măsurători)

Adresa: com. Traian, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 65.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)


24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (3.297 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 3.297 mp

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 47.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  


24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (2401 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan (2401 mp)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 35.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

24 April 2019

Detalii

Teren intravilan (101 mp) si constructie (P si 1E 80 mp), Bucuresti (RP)

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Teren intravilan (101 mp) și construcție (P + 1E, suprafață construită la sol 80 mp) situate în București, str. Oteșani nr. 24, sector 2

Adresa: București, str. Oteșani nr. 24, sector 2

Stadiu: evaluat la suma de 687.500 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 2567/15.12.2017 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 39372/3/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1034/12.09.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, sunt înscrise măsurile asiguratorii dispuse asupra imobilului în cursul urmăririi penale, confirmate de către instanța de judecată

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.06.2019).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.06.2019)

24 April 2019

Detalii

Teren și construcție Gârlei nr. 1 D (RP)

Titlu: Teren și construcție Gârlei nr. 1 D, sector 1, București

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (29.220 mp) înscris în Cartea Funciară cu nr. cadastral 220360 și Construcții nerezidențiale (clădiri cu destinație de birouri, laboratoare, depozite și magazii, garaj, atelier mecanic/auto/reparații/sudură/tâmplărie/întreținere, pichet incendiu, arhivă etc.) înscris în Cartea Funciară cu nr. cadastral nr. 220360-C1 ( nr. CF vechi 62455, nr. cadastral vechi 4441/3).

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1D, sector 1

Valoare: 76.253.500 Lei

Stadiu: În temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 216/2016, ANABI a propus Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului  și  în administrarea unei instituții publice de interes național a imobilului.

La data de 13.05.2019, autoritatea solicitantă (ANAF/Direcția Generală a Vămilor) a comunicat faptul că renunță la cererea de transmitere cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Fiscală/Direcției Generale a Vămilor, în scopul utilizării ca sediu principal/secundar, a imobilului situat în București, str. Gârlei nr. 1D, sector 1.

Solicitarea de renunțare a fost transmisă către Ministerul Finanțelor Publice, precum și către Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale - ANAF.

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe numele statului.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale: plângeri împotriva încheierilor de carte funciară, soluționate definitiv prin respingerea cererilor ca nefondate, fiind în curs procedurile de radiere a notărilor litigiilor; revendicare imobiliară – Statul român prin DGRFP București, în calitate de proprietar al imobilului, nu este parte în dosar.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.03.2019).   

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.03.2019)

30 January 2019

Detalii

Teren intravilan (2.624 mp) și Construcții spațiu comercial, Mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren în suprafață de 2.624 mp, construcție C1 suprafață la sol 1.256 mp + suprafață construită desfășurată 2.401 mp și construcție C2 suprafață la sol 73 mp + suprafață construită desfășurată 73 mp

Adresa: mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău

Valoare: 7.450.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român, CF nr. 35542. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de sarcini constând în notarea unei cesiuni de creanță între o societate bancară și o societate comercială privind un drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 814.945,13 lei, rezultată dintru-un contract de credit acordat persoanei juridice de la care s-a confiscat imobilul.

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Apartament 3 camere în loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 3 camere și dependințe în suprafață construită de 123,55 mp și suprafață utilă de 106,94 mp, plus cota parte indiviză de 2,95% din terenul aferent, CF nr. 204550-C2-U17

Adresa: loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530 bl. Vila Turistică VT2, et. 5, ap. 17, jud. Constanța

Valoare: 504.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Mansardă 3 camere, 59 mp, Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Mansardă 3 camere și dependințe (situat într-un imobil cu regim de înălțime P+4+M) în suprafață construită de 59 mp, CF nr. 201430-C1-U20

Adresa: Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43, bl. I3 sc. D, et. Mansardă, jud. Constanța

Valoare: 97.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Teren extravilan 1.250 mp, comuna Corbu, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: Specială

Descriere: teren extravilan în suprafață de 1.250 mp, înscris în cartea funciară nr. 110039 UAT Corbu

Adresa: comuna Corbu, loc. Corbu, jud. Constanța, tarla 114, parcela A577/18, lot 2/1

Valoare: 22.300 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 184/23.09.2016, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 628/54/2015, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 242/29.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (dosar nr. 3695/1/2016)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Apartament 2 camere situat în loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Apartament 2 camere și dependințe în suprafață construită de 93,19 mp și suprafață utilă de 77,65 mp, plus cota parte indiviză de 2,23% din terenul aferent, CF 204550-C2-U12

Adresa: loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530 bl. Vila Turistică VT2, et. 4, apt. 12, jud. Constanța

Valoare: 346.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Apartament 3 camere, 120,23 mp, Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu (RP)

Titlu: Apartament 3 camere, 120,23 mp,  Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu

Tip confiscare: Extinsă

Descriere: apartament 3 camere, în suprafață construită de 120,23 mp, înscris în cartea funciară nr. 419914-C1-U6.

Adresa: Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 1, jud. Timiș

Valoare: 623.203 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 434/31.10.2016, pronunțată de Tribunalul Timișoara în dosarul nr. 1698/30/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 260/24.02.2017 a Curții de Apel Timiș (dosar nr. 1698/30/2016/a7)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat cu o sarcină constând în notarea unui drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 11.000 Euro, rezultată dintr-un contract de împrumut cu ipotecă imobilară

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Teren și construcție Gârlei nr. 1D (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (29.220 mp) și Construcții nerezidențiale clădiri cu destinație de birouri, laboratoare, depozite și magazii, garaj, atelier mecanic/auto/reparații/sudură/tâmplărie/întreținere, pichet incendiu, arhivă etc.

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1D, sector 1

Valoare: 76.253.500 Lei

Stadiu: În temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2016, bunul confiscat urmează procedura prevăzută de OG nr. 14/2007

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe numele statului.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale: plângeri împotriva încheierilor de carte funciară, soluționate definitiv prin respingerea cererilor ca nefondate, fiind în curs procedurile de radiere a notărilor litigiilor; revendicare imobiliară – Statul român prin DGRFP București, în calitate de proprietar al imobilului, nu este parte în dosar. 

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.09.2018)

3 July 2018

Detalii

Teren Barbu Văcărescu nr. 168-172 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 3972 mp

Adresa: București, str. Barbu Văcărescu nr. 168-172, sector 2

Valoare: 8.998.500 lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 809/28.11.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 1207/14.10.2014 în dosarul nr. 36794/3/2005

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe nume le statului. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu exista înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanții și sarcini.

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.09.2018)

3 July 2018

Detalii

Teren intravilan și construcții – situate în Târgu Ocna, str. Maior Roșiță (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (183 mp) și Construcții cu destinație spațiu comercial (suprafață construită la sol 77 mp)

Adresa: Târgu Ocna, str. Maior Roșiță nr. 21, jud. Bacău

Valoare: 63.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 137/23.05.2012, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 791/110/2011, modificată prin decizia penală nr. 81/29.04.2018 a Curții de Apel Bacău și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 751/03.03.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în dosarul nr. 775/32/2012

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este liber de orice sarcină

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (17.08.2018)

15 June 2018

Detalii

Teren (3000mp) și construcție (suprafață construită la sol 735,42 mp) situate în București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (3000 mp) și Construcții cu destinație birouri, suprafață construită la sol 735,42 mp, suprafață utilă 7.856,60 mp (S+P+9E+Etaj tehnic și construcții aferente ce deservesc construcția principală)

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1

Valoare: 48.855.604 Lei

Stadiu: În temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2016, bunul confiscat urmează procedura prevăzută de OG nr. 14/2007

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (17.08.2018)

15 June 2018

Detalii

Teren și construcție situate în strada Gheorghe Brătianu nr. 26, sector 1, București (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: imobil teren în suprafață de 580 mp și construcție aferentă formată din P+1E+2E+M și anexe

Adresa: strada Gheorghe Brătianu nr. 26, sector 1, București

Valoare: evaluat la suma de 20.127.600 lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 210/09.02.2015 pronunțată de Tribunalul București în dos. nr. 37339/3/2012*, definitivă prin Decizia penală nr. 243/21.02.2017 a Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român

Imobilul este încadrat ca monument istoric.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de o sarcină constând în notarea urmăririi bunului imobil pentru recuperarea unei creanțe aparținând unui terț

Termen reutilizare: 45 zile lucrătoare (09.05.2018)

2 March 2018

Detalii