RO EN FR

Imobile reutilizate public

Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate reglementează mecanismul de reutilizare a bunurilor imobile în interes public.

Potrivit acestui act normativ, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumite în continuare entităţi beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, în condiţiile legii.”

Teren și construcție Gârlei nr. 1 D (RP)

Titlu: Teren și construcție Gârlei nr. 1 D, sector 1, București

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (29.220 mp) înscris în Cartea Funciară cu nr. cadastral 220360 și Construcții nerezidențiale (clădiri cu destinație de birouri, laboratoare, depozite și magazii, garaj, atelier mecanic/auto/reparații/sudură/tâmplărie/întreținere, pichet incendiu, arhivă etc.) înscris în Cartea Funciară cu nr. cadastral nr. 220360-C1 ( nr. CF vechi 62455, nr. cadastral vechi 4441/3).

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1D, sector 1

Stadiu: evaluat la suma de 76.253.500 Lei

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012*

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe numele statului.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale: plângeri împotriva încheierilor de carte funciară, soluționate definitiv prin respingerea cererilor ca nefondate, fiind în curs procedurile de radiere a notărilor litigiilor; revendicare imobiliară – Statul român prin DGRFP București, în calitate de proprietar al imobilului, nu este parte în dosar.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (19.03.2019).   

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (26.03.2019)

30 January 2019

Detalii

Teren intravilan (2.624 mp) și Construcții spațiu comercial, Mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren în suprafață de 2.624 mp, construcție C1 suprafață la sol 1.256 mp + suprafață construită desfășurată 2.401 mp și construcție C2 suprafață la sol 73 mp + suprafață construită desfășurată 73 mp

Adresa: mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 7.450.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român, CF nr. 35542. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de sarcini constând în notarea unei cesiuni de creanță între o societate bancară și o societate comercială privind un drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 814.945,13 lei, rezultată dintru-un contract de credit acordat persoanei juridice de la care s-a confiscat imobilul.

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Apartament 3 camere în loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 3 camere și dependințe în suprafață construită de 123,55 mp și suprafață utilă de 106,94 mp, plus cota parte indiviză de 2,95% din terenul aferent, CF nr. 204550-C2-U17

Adresa: loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530 bl. Vila Turistică VT2, et. 5, ap. 17, jud. Constanța

Stadiu: evaluat la suma de 504.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Mansardă 3 camere, 59 mp, Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Mansardă 3 camere și dependințe (situat într-un imobil cu regim de înălțime P+4+M) în suprafață construită de 59 mp, CF nr. 201430-C1-U20

Adresa: Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43, bl. I3 sc. D, et. Mansardă, jud. Constanța

Stadiu: evaluat la suma de 97.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Teren extravilan 1.250 mp, comuna Corbu, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: Specială

Descriere: teren extravilan în suprafață de 1.250 mp, înscris în cartea funciară nr. 110039 UAT Corbu

Adresa: comuna Corbu, loc. Corbu, jud. Constanța, tarla 114, parcela A577/18, lot 2/1

Stadiu: evaluat la suma de 22.300 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 184/23.09.2016, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 628/54/2015, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 242/29.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (dosar nr. 3695/1/2016)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Apartament 2 camere situat în loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Apartament 2 camere și dependințe în suprafață construită de 93,19 mp și suprafață utilă de 77,65 mp, plus cota parte indiviză de 2,23% din terenul aferent, CF 204550-C2-U12

Adresa: loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530 bl. Vila Turistică VT2, et. 4, apt. 12, jud. Constanța

Stadiu: evaluat la suma de 346.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Apartament 3 camere, 120,23 mp, Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu (RP)

Titlu: Apartament 3 camere, 120,23 mp,  Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu

Tip confiscare: Extinsă

Descriere: apartament 3 camere, în suprafață construită de 120,23 mp, înscris în cartea funciară nr. 419914-C1-U6.

Adresa: Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 1, jud. Timiș

Stadiu: evaluat la suma de 623.203 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 434/31.10.2016, pronunțată de Tribunalul Timișoara în dosarul nr. 1698/30/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 260/24.02.2017 a Curții de Apel Timiș (dosar nr. 1698/30/2016/a7)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat cu o sarcină constând în notarea unui drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 11.000 Euro, rezultată dintr-un contract de împrumut cu ipotecă imobilară

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)

18 September 2018

Detalii

Teren și construcție Gârlei nr. 1D (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (29.220 mp) și Construcții nerezidențiale clădiri cu destinație de birouri, laboratoare, depozite și magazii, garaj, atelier mecanic/auto/reparații/sudură/tâmplărie/întreținere, pichet incendiu, arhivă etc.

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1D, sector 1

Stadiu: evaluat la suma de 76.253.500 Lei

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe numele statului.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale: plângeri împotriva încheierilor de carte funciară, soluționate definitiv prin respingerea cererilor ca nefondate, fiind în curs procedurile de radiere a notărilor litigiilor; revendicare imobiliară – Statul român prin DGRFP București, în calitate de proprietar al imobilului, nu este parte în dosar. 

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.09.2018)

3 July 2018

Detalii

Teren Barbu Văcărescu nr. 168-172 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 3972 mp

Adresa: București, str. Barbu Văcărescu nr. 168-172, sector 2

Stadiu: evaluat la suma de 8.998.500 Lei

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 809/28.11.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 1207/14.10.2014 în dosarul nr. 36794/3/2005

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe nume le statului. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu exista înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanții și sarcini.

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.09.2018)

3 July 2018

Detalii

Teren intravilan și construcții – situate în Târgu Ocna, str. Maior Roșiță (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (183 mp) și Construcții cu destinație spațiu comercial (suprafață construită la sol 77 mp)

Adresa: Târgu Ocna, str. Maior Roșiță nr. 21, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 63.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 137/23.05.2012, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 791/110/2011, modificată prin decizia penală nr. 81/29.04.2018 a Curții de Apel Bacău și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 751/03.03.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în dosarul nr. 775/32/2012

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este liber de orice sarcină

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (17.08.2018)

15 June 2018

Detalii

Teren (3000mp) și construcție (suprafață construită la sol 735,42 mp) situate în București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1 (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (3000 mp) și Construcții cu destinație birouri, suprafață construită la sol 735,42 mp, suprafață utilă 7.856,60 mp (S+P+9E+Etaj tehnic și construcții aferente ce deservesc construcția principală)

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1

Stadiu: evaluat la suma de 48.855.604 Lei

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (17.08.2018)

15 June 2018

Detalii

Teren și construcție situate în strada Gheorghe Brătianu nr. 26, sector 1, București (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: imobil teren în suprafață de 580 mp și construcție aferentă formată din P+1E+2E+M și anexe

Adresa: strada Gheorghe Brătianu nr. 26, sector 1, București

Stadiu: evaluat la suma de 20.127.600 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 210/09.02.2015 pronunțată de Tribunalul București în dos. nr. 37339/3/2012*, definitivă prin Decizia penală nr. 243/21.02.2017 a Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român

Imobilul este încadrat ca monument istoric.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de o sarcină constând în notarea urmăririi bunului imobil pentru recuperarea unei creanțe aparținând unui terț

Termen reutilizare: 45 zile lucrătoare (09.05.2018)

2 March 2018

Detalii