A
A
RO EN FR

Imobile confiscate

In temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Agenţia publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante.

Datele cuprinse în prezenta rubrică sunt furnizate de către Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Teren intravilan în suprafață de 1103 mp suprafață măsurată (750 mp suprafața din acte) cu construcțiile C1 casă P si et.1 (146 mp suprafață construit

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 1103 mp suprafață măsurată (750 mp suprafața din acte) cu construcțiile C1 casă P+1 din paiantă și BCA (146 mp suprafață construită la sol, 292 mp suprafață desfășurată) și C2 anexă din paiantă și beci (75 mp suprafață construită la sol), situat în municipiul Focșani, cartierul Mândrești, str. Lăcrămioarei nr. 23, tarlaua 7, parcela 174, Județul Vrancea

Adresa: localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, tarlaua 7, parcela 174, județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 438.500,00 Lei  

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 115/26.09.2018, pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 828/91/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 424/A/01.04.2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați.

 Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de sarcini (ipotecă legală).

12 October 2020

Detalii

Construcție apartament P si 1E si M și cota indiviză de 1/8 din părți comune și terenul aferent situat în localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr.

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Construcție  apartament P+1E+M în suprafață utilă de 135,27 mp și cota indiviză de 1/8 din părți comune și terenul aferent situat în localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, județul Ilfov

Adresa: localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 438.500,00 Lei  

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 623/09.04.2019, pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 29201/3/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 931/A/26.06.2019 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a II-a Penală.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

9 October 2020

Detalii

Imobil compus din 450 mp teren intravilan și casă de locuit cu 126 mp suprafață construită la sol, 3 niveluri, situat în orașul Râmnicu Vâlcea

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul compus din 450 mp teren intravilan și casă de locuit cu 126 mp suprafață construită la sol, 3 niveluri, construită în 2007, din cărămidă, acoperită cu țiglă, nu deține certificat de performanță energetică, situat în orașul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

Adresa: orașul Râmnicu Vâlcea, str. Eugen Ciorăscu nr. 10, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 780.000,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 72/20.04.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 144/90/2016, definitivă prin decizia penală nr. 256/A/06.03.2018 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

2 October 2020

Detalii

Imobil compus din 236 mp teren intravilan și casă de locuit cu 91 mp suprafață construită la sol, suprafață desfășurată 364 mp (D, P, 1E și M), situat

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul compus din 236 mp teren intravilan și casă de locuit cu 91 mp suprafață construită la sol, suprafață desfășurată 364 mp (D+P+1E+M), cu certificat de performanță energetică, situat în localitatea Călimănești, județul Vâlcea.

Adresa: localitatea Călimănești, str. Calea lui Traian, nr. 57 A, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 605.000,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 72/20.04.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 144/90/2016, definitivă prin decizia penală nr. 256/A/06.03.2018 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

2 October 2020

Detalii

Titlu: Imobil teren intravilan în suprafață de 200 mp din acte (313 mp suprafață măsurată) situat în localitatea Călimănești, județul Vâlcea

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul teren intravilan în suprafață de 200 mp din acte (313 mp suprafață măsurată) situat în localitatea Călimănești, județul Vâlcea

Adresa: localitatea Călimănești, str. Calea lui Traian, pct. Seaca, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 95.200,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 72/20.04.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 144/90/2016, definitivă prin decizia penală nr. 256/A/06.03.2018 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

2 October 2020

Detalii

Teren și construcție P si 1E situat în comuna Corbeanca str. Primăverii nr. 151 D județul Ilfov

Titlu: Teren și construcție P+1E situat în comuna Corbeanca, str. Primăverii nr. 151D județul Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren și construcție P+1E (500 mp teren și construcție P+1E în suprafață construită la sol de 161 mp) situat în comuna Corbeanca, str. Primăverii nr. 151D județul Ilfov

Adresa: comuna Corbeanca, str. Primăverii nr. 151D județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 677.800,00 Lei  

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 53F/26.03.2018, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 2185/2/2015*, definitivă la data de 10.10.2019 prin Decizia penală nr. 306/A/10.10.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

2 September 2020

Detalii

Teren (5000 mp) situat în comuna Ionești, pct. La Fănică, jud. Vâlcea

Teren 5000 mp situat în comuna Ionești, pct. La Fănică, jud. Vâlcea

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren 5000 mp situat în comuna Ionești, pct. La Fănică, T18,P87,  jud. Vâlcea

Adresa: comuna Ionești, pct. La Fănică, jud. Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 110.670 Lei  

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 128/29.06.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 1795/90/2017, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 909/A/11.10.2017 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

24 August 2020

Detalii

Teren intravilan (427 mp) și construcții – situat în comuna Prundeni, sat Zăvideni, jud. Vâlcea

Teren intravilan și construcții (427 mp teren suprafață măsurată și construcții casă de locuit C1, casă de locuit C2, magazie C3, bucătărie C4)– situat în comuna Prundeni, sat Zăvideni, jud. Vâlcea

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan și construcții (427 mp suprafață măsurată și construcții casă de locuit C1 - suprafață construită la sol 68 mp, casă de locuit C2 – suprafață construită la sol 41 mp, magazie C3 – suprafață construită la sol 20 mp, bucătărie C4 – suprafață construită la sol 14 mp)– situat în comuna Prundeni, sat Zăvideni nr. 23, pct. Acasă, jud. Vâlcea

Adresa: comuna Prundeni, sat Zăvideni nr. 23, pct. Acasă, jud. Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 68.000,00 Lei  

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 128/29.06.2017 pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 1795/90/2017, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 909/A/11.10.2017 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

24 August 2020

Detalii

Constructie (75mp) teren 1103mp - Focsani, str. Lacramioarei nr.23, jud. Vrancea

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul este compus din suprafața de 1103 mp curți construcții și construcțiile: C1- casă(P+1), construită din paiantă și BCA, acoperită cu tablă, la parter având: trei camere, bucătărie și baie, iar la etaj: trei camere, bucătărie și baie, cu o suprafață construită la sol de 146 mp şi C2- anexă, construită din paiantă, acoperită cu tablă, având o cameră, bucătărie, baie şi hol, cu o suprafață construită la sol de 75mp.

Construcție (75 mp supraf. construită) + teren cc 1103 mp

Adresa: mun. Focșani, Cartier Mândrești -Munteni, str. Lăcrămioarei, nr.23, județul Vrancea

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 424/01.04.2019, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 828/91/2018, la data de 01.04.2019

27 July 2020

Detalii

Construcție (1.246,85 mp) Teren intravilan (2.410 mp) situat în sat Modelu, comuna Modelu, judeţul Călăraşi

Imobil situat în sat Modelu, comuna Modelu, judeţul Călăraşi situat în sat Modelu, comuna Modelu, judeţul Călăraşi

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobilul este compus din suprafaţa de 2.410 mp teren intravilan și construcţie în suprafaţă de 1.246,85 mp

Adresa: sat Modelu, comuna Modelu, judeţul Călăraşi

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 94/05.06.2019, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 660/44/2019, definitivă prin decizia penală nr. 362/20.11.2019.

27 July 2020

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 640 mp, situat în comuna Șuțești, sat Șuțești, județul Brăila

Tip confiscare: ordin internațional de confiscare

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 640 mp, situat în comuna Șuțești, sat Șuțești, județul Brăila, cvartal 18, parcela 579

Adresa: comuna Șuțești, sat Șuțești, județul Brăila

Stadiu: evaluat la suma de 14.416,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 27/05.02.2019 pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 2667/113/2018, modificată și definitivă prin Decizia penală nr. 710/A/04.06.2019 a Curții de Apel Galați.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

9 July 2020

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 1083 mp. situat în satul Costi, comuna Vânători, județul Galați

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 1083 mp. situat în satul Costi, comuna Vânători, județul Galați, suprafață măsurată – 1083 mp.

Adresa: satul Costi, comuna Vânători, județul Galați

Stadiu: evaluat la suma de 80.798 Lei


Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 203/21.04.2016 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 1617/121/2015, modificată și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1026/A/14.10.2016 a Curții de Apel Galați. 

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

9 July 2020

Detalii

Apartament în suprafaţă de 67,48 mp, situat în oraş Popeşti Leordeni, Şoseaua Olteniţei, numărul 13D, bl. G3, apartament 1, judeţul Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobilul are o suprafaţă de 67,48 mp

Adresa: oraş Popeşti Leordeni, Şoseaua Olteniţei, numărul 13D, bl. G3, apartament 1, judeţul Ilfov.

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 94/05.06.2019, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 660/44/2019, definitivă prin decizia penală nr. 362/20.11.2019

18 May 2020

Detalii

Teren extravilan în suprafață de 1323 mp, situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului și Vatra Casei, județul Vâlcea

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan în suprafață de 1323 mp, situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului și Vatra Casei, județul Vâlcea, categoria de folosință -887 mp fâneață și 436 mp pășune

Adresa: comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului și Vatra Casei, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 1.700,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 213/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 2526/90/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 228/A/14.03.2017 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

27 January 2020

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 1251 mp, (din care 629 mp curți construcții și 622 mp fâneață) și construcții provizorii: anexă-magazie

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 1251 mp, (din care 629 mp curți construcții și 622 mp fâneață) și construcții provizorii: anexă-magazie (în suprafață construită la sol de 15 mp, realizată din lemn, cu învelitoare din lemn cu plăci de azbociment), anexă-cabană (în suprafață construită la sol de 25 mp, realizată din lemn, cu învelitoare din lemn cu plăci de azbociment) situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului, județul Vâlcea

Adresa: comuna Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, pct. Vatra Satului, județul Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 3.800,00 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 213/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția Penală în dosarul nr. 2526/90/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 228/A/14.03.2017 a Curții de Apel Pitești.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

27 January 2020

Detalii

Imobil tip cladire de birouri situat în Calea Floreasca nr. 39, Sectorul 1, București

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil tip cladire de birouri situat în Calea Floreasca nr. 39, Sectorul 1, București, compus din suprafața de 630 mp teren (suprafața masurată 621 mp) și construcția S+P+4E având 373,96 mp amprentă la sol și 3072,68 mp suprafață utilă, stare generală a construcției: foarte bună  

Adresa: București, sector 1, Calea Floreasca nr. 39

Stadiu: evaluat la suma de 14.400.000 Lei

La data de 10.03.2020, în temeiul art. 1 din Legea nr. 216/2016, ANABI a propus Ministerului Finanțelor Publice inițierea demersurilor necesare pentru emiterea unei Hotărâri a Guvernului având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, a imobilului situat în București, Calea Floreasca nr. 39, Sector 1.

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 53F/26.08.2018, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 2185/2/2015*, definitivă la data de 10.10.2019 prin decizia penală nr. 306/A/10.10.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.13 January 2020

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 320 mp. și construcție P si 1E în suprafață construită la sol de 215 mp (suprafață construită desfășurată 280 mp) sit

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan în suprafață de 320 mp. și construcție P si 1E în suprafață construită la sol de 215 mp.(suprafață construită desfășurată 280 mp.) situat în București, str. Zăbrăuțului nr. 8, Sector 5

Adresa: București, str. Zăbrăuțului nr. 8, Sector 5

Stadiu: evaluat la suma de 757.440 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 989/27.11.2009 pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 30365/3/2006, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 186/A/20.05.2011 a Curții de Apel București, Secția a II-a Penală. 

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.6 December 2019

Detalii

Apartament compus din 1 cameră și dependințe în suprafață totală de 37,52 mp.(suprafață utilă 32,33 mp.) și suprafața de 10.50 mp. teren cotă indiviză

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Apartament compus din 1 cameră și dependințe în suprafață totală de 37,52 mp.(suprafață utilă 32,33 mp.) și suprafața de 10.50 mp. teren cotă indiviză situat în București, sector 5, bld. George Coșbuc nr. 40, ap. 1 parter

Adresa: București, sector 5, bld. George Coșbuc nr. 40, ap. 1 parter

Stadiu: evaluat la suma de 89.946 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 312/28.09.2018, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2278/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare la data de 23.10.2018.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Activitate Economică. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

6 December 2019

Detalii

Construcție (5 cam. și dependințe), situată în com. Brazi, sat. Bătești, jud. Prahova

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobilul este compus din 5 camere și dependințe

Adresa: com. Brazi, sat. Bătești, jud. Prahova

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 312/28.09.2018, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2278/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare

Observații: Construcția este realizată fără autorizație pe terenul unei alte persoane. Construcția nu figurează în evidențele primăriei. Construcția nu este intabulată.

13 May 2019

Detalii

Apartament 1 cam. (garsonieră) – 32,33 mp, situat în București, sector 5, bld. George Coșbuc nr. 40

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobilul este compus dintr-o cameră și dependințe și are o suprafață de 32,33 mp

Adresa: București, sector 5, bld. George Coșbuc nr. 40, ap. 1

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 312/28.09.2018, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2278/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare

13 May 2019

Detalii

Teren și Construcții - com. Balaciu, sat Crăsanii de Jos, jud. Ialomița

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul este compus din teren și construcții

Adresa: com. Balaciu, sat Crăsanii de Jos, jud. Ialomița

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 358/14.11.2018, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2514/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare

13 May 2019

Detalii

Apartament (2 camere – 43,35 mp) București, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu nr. 129A

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul este compus din apartament (2 camere, 43,35 mp) și loc de parcare

Adresa: București, sector 3, bd. Nicolae Grigorescu nr. 129A, et. 1, ap. 7

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 358/14.11.2018, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2514/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare

Observații: s-a solicitat OCPI Sector 3 intabularea dreptului de proprietate al Statului Român

13 May 2019

Detalii

Teren intravilan (10.550 mp) și Construcție (locuință 262.39 mp) - com. Traian, jud. Bacau

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (10.550 mp) și Construcție cu destinație de locuință Parter plus 1etaj in suprafață construita la sol 262.39 mp

Adresa: com. Traian, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 750.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (9.800 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 9.800 mp (9.812 mp din măsuratori)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 140.000 Lei  

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (8.900 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 8.900 mp (din măsurători 8.976 mp)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 128.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (6.727 mp) situat în com. Traian, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan (6.727 mp)

Adresa: com. Traian, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 99.500 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (3627 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan (3627 mp)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 52.000 Lei  

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (3.600 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 3.600 mp (3.605 mp din măsuratori)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 52.000 Lei 

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

24 April 2019

Detalii

Teren intravilan (3600 mp) situat în com. Traian, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan 3600 mp (3.602 mp din măsurători)

Adresa: com. Traian, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 65.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (3.297 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan 3.297 mp

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 47.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017

 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

24 April 2019

Detalii

Teren intravilan (101 mp) si constructie (P si 1E 80 mp), Bucuresti

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Teren intravilan (101 mp) și construcție (P+1E, suprafață construită la sol 80 mp) situate în București, str. Oteșani nr. 24, sector 2

Adresa: București, str. Oteșani nr. 24, sector 2

Stadiu: evaluat la suma de 687.500 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 2567/15.12.2017 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 39372/3/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1034/12.09.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, sunt înscrise măsurile asiguratorii dispuse asupra imobilului în cursul urmăririi penale, confirmate de către instanța de judecată

24 April 2019

Detalii

Teren extravilan (2401 mp) situat în com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren extravilan (2401 mp)

Adresa: com. Săucești, sat Bogdan-Vodă, jud. Bacău

Stadiu: evaluat la suma de 35.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 


24 April 2019

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 300 mp – Năvodari, jud. Constanța

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 300 mp, înscris în cartea funciară nr. 110159.

Adresa: Năvodari, str. D12 nr. FN, lot. 3, cu ieșire pe str. D11, jud. Constanța

Valoare: 355.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 262/08.04.2014, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 14600/118/2012, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 201/19.02.2016 a Curții de Apel Constanța

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat cu sarcini

18 September 2018

Detalii

Teren intravilan (2.624 mp) și Construcții spațiu comercial, Mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren în suprafață de 2.624 mp, construcție C1 suprafață la sol 1.256 mp + suprafață construită desfășurată 2.401 mp și construcție C2 suprafață la sol 73 mp + suprafață construită desfășurată 73 mp

Adresa: mun. Bacău, str. Vadul Bistriței nr. 4, jud. Bacău

Valoare: 7.450.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 120/23.10.2015, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 845/32/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 411/28.11.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român, CF nr. 35542. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de sarcini constând în notarea unei cesiuni de creanță între o societate bancară și o societate comercială privind un drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 814.945,13 lei, rezultată dintru-un contract de credit acordat persoanei juridice de la care s-a confiscat imobilul.

18 September 2018

Detalii

Teren intravilan în suprafață de 277 mp – Năvodari, jud. Constanța

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 277 mp, înscris în cartea funciară nr. 110160.

Adresa: Năvodari, str. D12 nr. FN, lot. 4, cu ieșire pe str. D11, jud. Constanța

Valoare: 328.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 262/08.04.2014, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 14600/118/2012, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 201/19.02.2016 a Curții de Apel Constanța

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat cu sarcini

18 September 2018

Detalii

Apartament 3 camere în loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530, jud. Constanța

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 3 camere și dependințe în suprafață construită de 123,55 mp și suprafață utilă de 106,94 mp, plus cota parte indiviză de 2,95% din terenul aferent, CF nr. 204550-C2-U17

Adresa: loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530 bl. Vila Turistică VT2, et. 5, ap. 17, jud. Constanța

Valoare: 504.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

18 September 2018

Detalii

Mansardă 3 camere, 59 mp, Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43

Tip confiscare: specială

Descriere: Mansardă 3 camere și dependințe (situat într-un imobil cu regim de înălțime P+4+M) în suprafață construită de 59 mp, CF nr. 201430-C1-U20

Adresa: Mun. Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 43, bl. I3 sc. D, et. Mansardă, jud. Constanța

Valoare: 97.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini 

18 September 2018

Detalii

Teren extravilan 1.250 mp, comuna Corbu, jud. Constanța

Tip confiscare: Specială

Descriere: teren extravilan în suprafață de 1.250 mp, înscris în cartea funciară nr. 110039 UAT Corbu

Adresa: comuna Corbu, loc. Corbu, jud. Constanța, tarla 114, parcela A577/18, lot 2/1

Valoare: 22.300 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 184/23.09.2016, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 628/54/2015, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 242/29.06.2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (dosar nr. 3695/1/2016)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

18 September 2018

Detalii

Apartament 2 camere situat în loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530, jud. Constanța

Tip confiscare: specială

Descriere: Apartament 2 camere și dependințe în suprafață construită de 93,19 mp și suprafață utilă de 77,65 mp, plus cota parte indiviză de 2,23% din terenul aferent, CF 204550-C2-U12

Adresa: loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530 bl. Vila Turistică VT2, et. 4, apt. 12, jud. Constanța

Valoare: 346.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini 

18 September 2018

Detalii

Teren (3000mp) și construcție (suprafață construită la sol 735,42 mp) situate în București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (3000 mp) și Construcții cu destinație birouri, suprafață construită la sol 735,42 mp, suprafață utilă 7.856,60 mp (S+P+9E+Etaj tehnic și construcții aferente ce deservesc construcția principală)

Adresa: București, str. Gârlei nr. 1B, lot 2, sector 1

Valoare: 48.855.604 Lei

Stadiu: În temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2016, bunul confiscat urmează procedura prevăzută de OG nr. 14/2007

Hotărâre judecătorească: Decizia penală nr. 888/08.08.2014, pronunțată de Curtea de Apel București București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale

15 June 2018

Detalii

Teren și construcție situate în strada Gheorghe Brătianu nr. 26, sector 1, București

Tip confiscare: specială

Descriere: imobil teren în suprafață de 580 mp și construcție aferentă formată din P+1E+2E+M și anexe

Adresa: strada Gheorghe Brătianu nr. 26, sector 1, București

Valoare: evaluat la suma de 20.127.600 lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 210/09.02.2015 pronunțată de Tribunalul București în dos. nr. 37339/3/2012*, definitivă prin Decizia penală nr. 243/21.02.2017 a Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român

Imobilul este încadrat ca monument istoric.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat de o sarcină constând în notarea urmăririi bunului imobil pentru recuperarea unei creanțe aparținând unui terț


2 March 2018

Detalii

Teren intravilan (183 mp) și Construcții cu destinație spațiu comercial (suprafață construită la sol 77 mp) – situate în Târgu Ocna, str. Maior Roșiță

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (183 mp) și Construcții cu destinație spațiu comercial (suprafață construită la sol 77 mp)

Adresa: Târgu Ocna, str. Maior Roșiță nr. 21, jud. Bacău

Valoare: 63.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 137/23.05.2012, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 791/110/2011, modificată prin decizia penală nr. 81/29.04.2018 a Curții de Apel Bacău și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 751/03.03.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în dosarul nr. 775/32/2012

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este liber de orice sarcină

4 December 2017

Detalii

Teren și construcție situate în strada Soreni, nr.28, sector 5, București

Tip confiscare: specială

Descriere: teren în suprafață de 240 mp din acte(măsurată 248 mp) și construcție p+e în suprafață totală utilă de 162,42 mp 

Adresa: strada Soreni, nr.28, sector 5, București

Valoare: evaluat la suma de 403.916 lei

Stadiu : În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: imobil intabulat pe numele statului român la OCPI București - B.C.P.I. sector 5

19 September 2017

Detalii

Apartament - com Sânpetru, jud. Brașov

Descriere: apartament compus din: living + bucătărie, dormitor, baie și terasă

Adresa: loc. Sânpetru, str. Constelației, nr. 24,26,28,30 (cotă de 2008/71397 din părțile comune și cu cota de 2692/95700 parte indiviză din terenul aferent) et. E, ap.E10, jud. Brașov; Suprafață utilă: 41,01 mp

Valoare: 136.000 lei

Stadiu : În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele statului român 

30 August 2017

Detalii

Teren 1.323 mp - com. Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, punct Vatra Satului, jud. Vâlcea

Descriere: teren în suprafață de 1.323 mp, înscris în cartea funciară nr. 36929, com. Nicolae Bălcescu. Pe teren sunt 2 construcții provizorii : magazie în suprafață de 15 mp din lemn și cabană din lemn în suprafață de 25 mp.

Adresa: com. Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, punct Vatra Satului, jud. Vâlcea.

Stadiu valorificare: neevaluat.

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă sentinţa penală nr. 213/2016 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 228/A/2017 în dosarul nr. 2526/90/2016 a Curții de Apel Pitești.

Observații: - nu este înscris dreptul de proprietate a statului român asupra bunului imobil.

16 August 2017

Detalii

Teren 1.251 mp - com. Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, jud. Vâlcea

Descriere: teren în suprafață de 1.251 mp, înscris în cartea funciară nr. 36941, com. Nicolae Bălcescu.

Adresa: com. Nicolae Bălcescu, sat Mângureni, punct Vatra Satului, jud. Vâlcea

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă sentinţa penală nr. 213/2016 a Tribunalului Vâlcea, rămasă definitivă prin decizia nr. 228/A/2017 în dosarul nr. 2526/90/2016 a Curții de Apel Pitești.

Observații: - nu este înscris dreptul de proprietate a statului român asupra bunului imobil;

16 August 2017

Detalii

Apartament 3 camere, 120,23 mp, Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu

Tip confiscare: Extinsă

Descriere: apartament 3 camere, în suprafață construită de 120,23 mp, înscris în cartea funciară nr. 419914-C1-U6.

Adresa: Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 1, jud. Timiș

Valoare: 623.203 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 434/31.10.2016, pronunțată de Tribunalul Timișoara în dosarul nr. 1698/30/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 260/24.02.2017 a Curții de Apel Timiș (dosar nr. 1698/30/2016/a7)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat cu o sarcină constând în notarea unui drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 11.000 Euro, rezultată dintr-un contract de împrumut cu ipotecă imobilară

16 August 2017

Detalii

Teren - sat Costi, com. Vânători, jud. Galați

Descriere: teren în suprafață de 1.083 mp, înscris în cartea funciară nr. 101523.

Adresa: sat Costi, comuna Vânători, jud. Galați.

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă prin sentinţa penală nr. 203/21.04.2016, definitivă prin decizia penală nr. 1026/A/14.10.2016.

Observații: 

- nu este înscris dreptul de proprietate a statului român asupra bunului imobil;

- sunt neconcordanțe între comunicarea din sentință a loturilor de teren și starea de fapt în urma deplasării în teren și extrasul de carte funciară, urmând a se face cerere de îndreptare a erorilor materiale.

16 August 2017

Detalii

Teren și construcție - sat Costi, com. Vânători, jud. Galați

Descriere: teren în suiprafață de 1.000 mp și construcție în suprafață de 120 mp, înscris în cartea funciară nr. 102593-C1.

Adresa: sat Costi, comuna Vânători, jud. Galați.

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă prin sentinţa penală nr. 203/21.04.2016, definitivă prin decizia penală nr. 1026/A/14.10.2016.

Observații: nu este înscris dreptul de proprietate a statului român asupra bunului imobil.

16 August 2017

Detalii

Constructie - com. Modelu, sat Țonea, jud. Călărași

Descriere: construcție în suprafață de 71 mp, clădire anexă 400 mp.

Adresa: comuna Modelu, sat Țonea, str. Dudului, nr. 36, jud. Călărași

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă prin sentinţa penală nr. 29/30.03.2017 a Tribunalului Călărași, definitivă la data de 11.04.2017, pronunțată în dosarul nr. 407/116/2017 .

Observații: imobilul nu are deschisă carte funciară; în data de 08.06.2017 a fost întocmită adresă către evaluator în vederea întocmirii cadastrului și ulterior, a efectuării evaluării.

16 August 2017

Detalii

Constructie - Voluntari, str. Dumitru Chivu, nr. 65, jud. Ilfov

Descriere: construcție în suprafață de 150,42 mp, are regim de înălțime P+E+M, nefiind înscrisă în cartea funciară.

Adresa: oraș Voluntari, str. Dumitru Chivu, nr. 65, jud. Ilfov

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă prin sentinţa penală nr. 569/10.03.2016, definitivă prin decizia penală nr. 1368/02.11.2016 .

Observații: nu este înscris dreptul de proprietate a statului român; în data de 12.06.2017 s-a solicitat Primăriei Voluntari documentația privind autorizația de construcție.

16 August 2017

Detalii

Teren - oraș Otopeni, jud. Ilfov

Descriere: teren în suprafață de 5.000 mp, înscris în cartea funciară nr. 104644

Adresa: oraș Otopeni, jud. Ilfov

Valoare: 1.285.200 lei

Stadiu valorificare: În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă prin sentinţa penală nr. 2268/004.10.2016, definitivă prin decizia penală nr. 618/20.04.2017 a Curții de Apel București, pronunțată în dosarul nr. 36269/3/2015.

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la O.C.P.I. Ilfov - B.C.P.I. Buftea, conform încheierii nr. 146980/28.06.2017.

11 August 2017

Detalii

Constructie - oraș Pantelimon, jud. Ilfov

Descriere: construcție în suprafață de 604,06 mp, compusă din S+P+1

Adresa: oraș Pantelimon, jud. Ilfov

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare dispusă prin sentinţa penală nr. 1227/013.05.2016, definitivă prin decizia penală nr. 132/02.02.2017 a Curții de Apel București, pronunțată în dosarul nr. 29902/3/2013.

Observații: imobilul tip locuință  S+P+1 este construit în baza autorizației eliberate de Primăria Pantelimon, nefiind înscris în cartea funciară.

11 August 2017

Detalii

Apartament situat în blv. 1 Decembrie 1918 nr. 15A, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: apartamentul nr. 35 în suprafață utilă de 15,11 mp

Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 15A, bloc T2, scara 2, etaj 1, Sector 3, Bucureşti

Valoare: 66.150 lei (14.500 euro); proces-verbal de evaluare nr. 395318/18.07.2017 

Stadiu: În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 1/07.01.2013 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală din data 11.05.2012

Observații: Dreptul de proprietate asupra imobilului este întabulat pe numele statului român la O.C.P.I. București - B.C.P.I. Sector 3

25 July 2017

Detalii

Apartament situat în blv. 1 Decembrie 1918 nr. 35, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: apartamentul nr. 40 în suprafață utilă de 48,39 mp compus din 2 camere si dependințe

Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 35, bloc L14, scara 1, etaj 9, Sector 3, Bucureşti

Valoare:  231.750 lei (50.800 euro)- proces-verbal de evaluare  nr. 395318/18.07.2017

Stadiu: În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 1/07.01.2013 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală din data 11.05.2012

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la O.C.P.I. București - B.C.P.I. Sector 3

25 July 2017

Detalii

Teren și construcție Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 41, bl. 45F3, jud. Prahova

Tip confiscare: specială

Descriere: imobil alcătuit din teren în suprafață de 480 mp și construcție  cu regim de înălțime S+P+9 în suprafață utilă totală de 2.155,72 mp

Adresa: Mun. Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 41, bl. 45 F3, jud. Prahova.

Valoare: 3.962.103 lei

Stadiu : În temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 216/2016, ANABI a propus Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului  și  în administrarea unei instituții publice de interes național a imobilului.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 210/09.02.2015 emisă de Tribunalul Bucureşti, rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 243/A/21.02.2017.

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la O.C.P.I. Prahova - B.C.P.I. Ploiești pentru fiecare etaj, mai puțin etajul 2, conform încheierilor nr. 40445/09.05.2017, 40414/09.05.2017, 40420/09.05.2017, 40423/09.05.2017, 40426/09.05.2017, 40433/09.05.2017, 40440/09.05.2017, 40451/09.05.2017, 40405/09.05.2017, 40411/09.05.2017, 40449/09.05.2017, 40409/09.05.2017.


19 July 2017

Detalii

Teren și construcție – loc. Rușor, nr. 1 A, comuna Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș

Tip confiscare: specială

Descriere: teren extravilan în suprafață de 1247 mp și construcție hală de sortare (150 mp) cu subsol parțial compus din beci în suprafață de 55 mp, iar parterul este compus din 3 camere

Adresa: loc. Rușor nr. 1 A, comuna Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș

Valoare: 40.930 lei (fără TVA)

Stadiu: În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 53/19.04.2016, pronunțată în dosarul nr. 3258/100/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1018/A/19.09.2016

Observații: în curs de valorificare

8 June 2017

Detalii

Garsonieră 15 mp – Mun. Slobozia, Aleea Parcului, jud. Ialomița

Tip confiscare: specială

Descriere: garsonieră în suprafață de 15 mp.

Adresa: Mun. Slobozia, Aleea Parcului, bl. G7, sc. A, parter, ap. 13, jud. Ialomița

Valoare: imobil evaluat la 25.553 lei ( 5.600 euro) - proces-verbal de evaluare nr. 37/01.08.2017.

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 936/29.12.2015, definitivă prin decizia penala nr. 1425/30.09.2016 pronunțată în dosarul nr. 874/312/2015 al Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la OC.P.I. Ialomița - B.C.P.I. Slobozia, având C.F. nr. 30225-C1-U28.

21 April 2017

Detalii

Garsonieră 15,3 mp – Mun. Slobozia, Aleea Parcului, jud. Ialomița

Tip confiscare: specială

Descriere: garsonieră în suprafață de 15,3 mp

Adresa: Mun. Slobozia,  Aleea Parcului, bloc G7, sc. A, et. 1, ap. 50, jud. Ialomița

Valoare: imobil evaluat la 28.291 lei ( 6.200 euro) - proces-verbal de evaluare nr. 37/01.08.2017.

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 936/29.12.2015, definitivă prin decizia penală nr. 1425/30.09.2016 pronunțată în dosarul nr. 874/312/2015 al Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la OC.P.I. Ialomița - B.C.P.I. Slobozia, având C.F. nr. 30225-C1-U16.

21 April 2017

Detalii

Garsonieră 13,8 mp– Mun. Slobozia, Aleea Parcului, jud. Ialomița

Tip confiscare: specială

Descriere: garsonieră în suprafață de 13,8 mp

Adresa: Mun. Slobozia,  Aleea Parcului, bloc G7, sc. A, et. 4, ap. 109, jud. Ialomița

Valoare: 24.640 lei ( 5.400 euro)

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 936/29.12.2015, definitivă prin decizia penala nr. 1425/30.09.2016 pronunțată în dosarul nr. 874/312/2015 al Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la OC.P.I. Ialomița - B.C.P.I. Slobozia, având C.F. nr. 30225-C1-U18.

21 April 2017

Detalii

Garsonieră 16 mp – Mun. Slobozia, Aleea Parcului, jud. Ialomița

Tip confiscare: specială

Descriere: garsonieră în suprafață de 16 mp

Adresa: Mun. Slobozia,  Aleea Parcului, bloc G7, sc. A, et. 1, ap. 44, jud. Ialomița

Valoare: 26.009 lei ( 5.700 euro)

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 936/29.12.2015, definitivă prin decizia penala nr. 1425/30.09.2016 pronunțată în dosarul nr. 874/312/2015 al Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la OC.P.I. Ialomița - B.C.P.I. Slobozia, având C.F. nr. 30225-C1-U2.

21 April 2017

Detalii

Apartament - aleea Feroviarului, loc. Slobozia, jud. Ialomița

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament în suprafață de 51,67 mp

Adresa: aleea Feroviarului, bloc V4, scara B, et. 3, ap. 36, loc. Slobozia, jud. Ialomița

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 936/29.12.2015, definitivă prin decizia penala nr. 1425/30.09.2016 pronunțată în dosarul nr. 874/312/2015 al Curții de Apel București

Observații: imobil în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

21 April 2017

Detalii

Teren intravilan loc. Amara, judeţul Ialomița

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 1.386,35 mp

Adresa: loc. Amara, str. Ștefan cel Mare, nr. 142, jud. Ialomița

Valoare: imobil evaluat la 75.290 lei ( 16.500 euro) - proces-verbal de evaluare nr. 37/01.08.2017.

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 936/29.12.2015, definitivă prin decizia penala nr. 1425/30.09.2016 pronunțată în dosarul nr. 874/312/2015 al Curții de Apel București

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil este întabulat pe numele statului român la OC.P.I. Ialomița - B.C.P.I. Slobozia, având C.F. nr. 20276.

 

21 April 2017

Detalii

Teren și construcție sat Tonea, comuna Modelul, județul Călărași

Tip confiscare:  specială

Descriere: teren, construcție de 90 mp și anexă de 400 mp

Adresa: sat Tonea, comuna Modelul, județul Călărași

Stadiu valorificare:  imobil neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 78/29.09.2016

Observații: imobil în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

14 February 2017

Detalii

Apartament 1 cameră Oradea, județul Bihor

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 1 cameră

Suprafaţă: 22,53 mp

Adresa: mun. Oradea, str. Slatinei nr. 27, bloc D41-42, ap. 12, județul Bihor

Stadiu valorificare:  imobil vândut în data de 22.05.2017 la prețul de 88.600 lei

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 152/2015 rămasă definitivă prin decizia penală nr. 177/A/2016, pronunțată în dosarul 1020/111/2014

Observații: apartament intabulat la data de 22.08.2016

14 February 2017

Detalii

Teren și construcție – Aleea Prelungirea Gării Căţelu nr. 3, sat Căldăraru, comuna Cernica, judeţul Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 520 mp și construcție compusă din D+P+1E+M situată pe teren

Adresa: Aleea Prelungirea Gării Căţelu nr. 3, sat Căldăraru, comuna Cernica, judeţul Ilfov

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 2601/30.10.2014 decizia penală nr. 414/17.03.2015

Observații: imobil (teren + construcție) în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – strada Baba Novac nr. 15, mun. Bucureşti

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 145 mp și construcție compusă din P+1E+M

Adresa: strada Baba Novac nr. 15,  Sector 3, mun. Bucureşti

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 1024/13.11.2009, decizia penală nr. 1020/16.03.2011

Observații: imobil (teren + construcție) în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – strada Zăbrăuţului nr. 10, mun. Bucureşti

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 150 mp  și construcții în suprafață utilă de 30,23 mp

Adresa: strada Zăbrăuţului nr. 10, Sector 5, mun. Bucureşti

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 989/27.11.2009, decizia penală nr. 186/20.05.2011, decizia penală nr. 1453/08.05.2012

Observații: Prin Încheierea nr. 1381 a OCPIB s-a admis cererea cu privire la intabularea dreptului de proprietate privată asupra imobilului în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – strada Zăbrăuţului nr. 8, mun. Bucureşti

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 150 mp  și construcții în suprafață utilă de 76,62 mp

Adresa: strada Zăbrăuţului nr. 8, Sector 5, mun. Bucureşti

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 989/27.11.2009, decizia penală nr. 186/20.05.2011, decizia penală nr. 1453/08.05.2012

Observații: Prin Încheierea nr. 1382 a OCPIB s-a admis cererea cu privire la intabularea dreptului de proprietate privată asupra imobilului în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – sat Dăița, com. Daia, județul Giurgiu

Tip confiscare: specială

Descriere: clădire și teren intravilan

Adresa: sat Daita, comuna Daița, județul Giurgiu

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 1/07.01.2013, decizia penală nr./11.05.2012

Observații: imobil în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – strada Odei nr. 77, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 720 mp  și construcție compusă din parter (75 mp) și etaj

Adresa: strada Odei nr. 77, Sector 4, mun. București

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: imobil (teren + construcție) în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Cota de 50% din apartament – strada Petre Păun nr. 3, București

Tip confiscare: specială

Descriere: Cota de 50% din apartamentul în suprafață utilă de 64 mp

Adresa: strada Petre Păun nr. 3, bl. 69D, sc. 3, et. 2, Sector 5, mun. București

Valoare: evaluat la 113.360 lei

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: Prin Încheierea nr. 1376 a OCPIB s-a admis cererea cu privire la intabularea dreptului de proprietate privată asupra imobilului în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – strada Popa Iancu nr. 78, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 130 mp și construcție în suprafață de 33 mp

Adresa: strada Popa Iancu nr. 78, Sector 2, mun. București

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: Prin Încheierea nr. 1370 a OCPIB s-a admis cererea cu privire la intabularea dreptului de proprietate privată asupra imobilului în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Cota de 3/8 din imobil (teren+construcție) strada Cascadei nr. 17, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: Cota de 3/8 din imobil (teren+construcție)

Adresa: strada Cascadei nr. 17, Sector 5, mun. București

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: Cota de 3/8 din imobil (teren + construcție) în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Clădire și teren intravilan- sat Șanțu Florești, comuna Gruiu, județul Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 526 mp și construcție (casă de vacanță P+1) în suprafață construită de 164,21 mp

Adresa: sat Șanțu Florești, comuna Gruiu, județul Ilfov

Valoare: evaluat la 487.500 lei

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: imobil intabulat în favoarea statului român conform extrasului de carte funciară nr. 9228/17.01.2017                

23 November 2016

Detalii

Apartament – strada Elev Popovici Nicolae nr. 1, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: apartamentul nr. 48 în suprafață utilă de 73,49 mp, compus din 3 camere și dependințe

Adresa: strada Calea Elev Popovici Nicolae nr. 1, bl. P42, sc. 2, et. 6, ap. 48, Sector 5, mun. București

Valoare: 271.590 lei

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: Prin Încheierea nr. 1374 a OCPIB s-a admis cererea cu privire la intabularea dreptului de proprietate privată asupra imobilului în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – strada Calea Ferentari nr. 128, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 1547 mp și construcție (casă + 2 anexe)        

Adresa: strada Calea Ferentari nr. 128, Sector 5, mun. București

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 114/03.02.2009, decizia penală nr. 1523/11.05.2012

Observații: Prin Încheierea nr. 1370 a OCPIB s-a admis cererea cu privire la intabularea dreptului de proprietate privată asupra imobilului în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție – strada Andronache nr. 160, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: clădire şi teren intravilan

Adresa: strada Andronache nr. 160, Sector 2, București

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 917/14.11.2013, decizia penală nr. 145/21.02.2014

Observații: imobil (teren + construcție) în curs de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Apartament și loc de parcare - calea Șerban Vodă nr. 213-217, mun. București

Tip confiscare: specială

Descriere: apartamentul nr. 9 în suprafață utilă de 121,76 mp, compus din 4 camere+dependințe și loc de parcare nr. 41 în suprafață utilă de 13,24 mp

Adresa: Calea Șerban Vodă nr. 213-217, tronson 2, etajul 3, Sector 4, Bucureşti

Valoare: 861.870 lei - apartament + 14.570 lei - loc de parcare

Stadiu :  2 cereri de reutilizare : respinse

În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 3/P/16.03.2015, decizia penală nr. 242/02.06.2016

Observații: imobil intabulat pe numele statului rom\n la OCPI București - B.C.P.I. sector 4

23 November 2016

Detalii

Apartament 2 camere mun. Sibiu, judeţul Sibiu

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament compus din 2 camere în suprafață de 11,27 mp și 10,35 mp din corp B din A+5

Adresa: mun. Sibiu, str. Ocnei nr. 27, județul Sibiu

Stadiu valorificare: valorificat în luna octombrie 2017 la prețul stabilit de comisia de evaluare, respectiv 73.109 lei.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 23/11.02.2009 pronunțată de Tribunalul Sibiu

Observații: două camere într-un subapartament dintr-o vilă.

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție Oradea, judeţul Bihor

Tip confiscare: specială

Descriere: casă de locuit situată în Oradea și teren în suprafață de 592 mp

Adresa: loc. Oradea, str. Izvorului nr. 54, judeţul Bihor

Evaluare : imobil evaluat la suma de 400.400 lei. Prin adresa nr. A_ECJ 1371/30.05.2017, ANAF a comunicat faptul că prețul bunului a fost redus la valoarea de 298.425 lei (fărăTVA) conform procesului verbal nr.  A_ECJ 1368/30.05.2017. 

Stadiu valorificare: imobil vândut la prețul de 298.425 lei (preț diminuat cu cu 25%  din prețul inițial - a II-a licitație), pentru care a fost emisă factura nr. 1008/30.06.2017 și a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 2516/24.07.2017, autentificat la notar public Smaranda Ramona Pop.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 177/A/2016, dosar 1020/111/2014


23 November 2016

Detalii

Construcție Urvind, comuna Lugaşu de Jos, județul Bihor

Tip confiscare: specială

Descriere: casă de locuit

Adresa: loc. Urvind nr. 174, com. Lugaşu de Jos, județul Bihor

Stadiu valorificare: neevaluat

Hotărâre judecătorească: decizia penală nr. 104/A/2013, dosar 1667/111/2015

Observații: OCPI a respins cererea de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român    

23 November 2016

Detalii

Apartament 2 camere Oradea, judeţul Bihor

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 2 camere

Adresa: Apartamentul nr. 7, str. Leonardo Da Vinci nr. 8, Oradea, jud. Bihor

Valoare: 186.868,00 RON

Stadiu valorificare: imobil vândut la data de 22.05.2017 la prețul de 154.661 lei

Hotărâre judecătorească: decizia penală nr. 3551/2013, dosar 2421/111/2011

Observații: termen de evacuare – 18 noiembrie

23 November 2016

Detalii

Apartament 3 camere Oradea, judeţul Bihor

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 3 camere

Adresa:  Apartamentul nr. 1, str. Gheorghe Costaforu nr. 1, bloc C12, Oradea, jud. Bihor

Stadiu valorificare:  neevaluat

Hotărâre judecătorească: decizia penală nr. 836/2013, dosar nr. 7/62/2005

Observații: OCPI a respins cererea de intabulare a dreptului de proprietate în favoarea statului român

23 November 2016

Detalii

Apartament 4 camere Constanţa, judeţul Constanţa

Tip confiscare: extinsă

Descriere: apartament 4 camere

Adresa: mun. Constanța, str. Unirii nr. 106, bloc G8, et. 4, ap. 15, jud. Constanța

Valoare: 161.670,00 RON

Stadiu valorificare:  imobil evaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 172/P/18.12.2012

Observații: ipoteca rang 1 în favoarea Băncii BRD-GSG, imobilul nu a fost trecut în proprietatea privată a statului liber de sarcini

23 November 2016

Detalii

Apartament 3 camere Constanţa, judeţul Constanţa

Tip confiscare: extinsă

Descriere: apartament 3 camere

Adresa: mun. Constanța, str. Unirii nr. 70, bloc D, scara C, et. 4, ap. 40, jud. Constanța

Valoare: 143.310,00 RON

Stadiu valorificare:  imobil evaluat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 172/P/18.12.2012

Observații: ipoteca rang 1 în favoarea Băncii Banc Post, imobilul nu a fost trecut în proprietatea privată a statului liber de sarcini

23 November 2016

Detalii

Teren intravilan și Construcție - Năvodari, judeţul Constanţa

Tip confiscare: specială

Descriere: teren în suprafață de 640 mp din acte - măsurată 801 mp și casă de locuit având suprafața construită de 91 mp

Adresa: loc. Năvodari, str. Liniștii, nr. 19, judeţul Constanţa

Valoare: casa de locuit cu teren intravilan la 293.720,00 RON

Stadiu:  În temeiul art. 1 alin (5) din legea 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 328/19.07.2012

Observații: dreptul de proprietate asupra bunului imobil intabulat pe numele statului român la OCPI Constanța

23 November 2016

Detalii

Teren și construcție Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27

Tip confiscare: specială

Adresa: Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, Sector 1, Bucureşti

Descriere: teren intravilan în suprafață de 3789 mp și construcție în suprafață de 1986 mp

Stadiu valorificare: evaluare în litigiu

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 701/26.09.2013 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 888/08.08.2014

Observații: litigii în curs de soluţionare, cu privire la drept de preemţiune, drept de folosinţă; proces verbal de evaluare anulat de instanţă, în fază de recurs

30 September 2016

Detalii

Teren și construcție Gârlei nr. 1D

Tip confiscare: specială

Descriere: Teren intravilan (29.220 mp) și Construcții nerezidențiale clădiri cu destinație de birouri, laboratoare, depozite și magazii, garaj, atelier mecanic/auto/reparații/sudură/tâmplărie/întreținere, pichet incendiu, arhivă etc.

Adresa: strada Gârlei nr. 1D, Sector 1, Bucureşti

Valoare: 76.253.500 Lei

Stadiu: În temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 216/2016, ANABI a propus Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit în domeniul public al statului  și  în administrarea unei instituții publice de interes național a imobilului.

 La data de 13.05.2019, autoritatea solicitantă (ANAF/Direcția Generală a Vămilor) a comunicat faptul că renunță la cererea de transmitere cu titlu gratuit în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Fiscală/Direcției Generale a Vămilor, în scopul utilizării ca sediu principal/secundar, a imobilului situat în București, str. Gârlei nr. 1D, sector 1.

Solicitarea de renunțare a fost transmisă către Ministerul Finanțelor Publice, precum și către Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale - ANAF.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 701/26.09.2013 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 888/08.08.2014, dosar nr. 25497/3/2012**

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe numele statului.

Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, există o serie de notări de litigii aflate în diferite stadii procesuale: plângeri împotriva încheierilor de carte funciară, soluționate definitiv prin respingerea cererilor ca nefondate, fiind în curs procedurile de radiere a notărilor litigiilor; revendicare imobiliară – Statul român prin DGRFP București, în calitate de proprietar al imobilului, nu este parte în dosar.  

30 September 2016

Detalii

Teren Gârlei nr. 1B

Tip confiscare: specială

Descriere: Lot 1 – 4457 mp

Adresa: strada Gârlei nr. 1B, Sector 1, Bucureşti

Stadiu valorificare: evaluare în litigiu

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 701/26.09.2013 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 888/08.08.2014

Observații: teren aflat în proprietatea statului român,9 construcții identificate pe teren aflate în proprietatea Grivco prin sentinţa penală nr. 449/11.03.2016 (în dosarul nr. 6297/2/2015); proces verbal de evaluare anulat de instanţă, în fază de recurs

29 September 2016

Detalii

Teren și construcție 1 Gârlei nr. 1B

Tip confiscare: specială

Descriere: Lot 2 – 3000 mp

Adresa: strada Gârlei nr. 1B, Sector 1, Bucureşti

Stadiu valorificare: evaluare în litigiu

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 701/26.09.2013 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 888/08.08.2014

Observaţii: Litigii în curs de soluţionare cu privire la drept de preempţiune, drept de folosinţă. Proces verbal de evaluare anulat de instanţă, în fază de recurs. 


29 September 2016

Detalii

Teren și construcţie - localitatea Pantelimon, județul Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 200 mp și construcție în suprafață de 103 mp compusă din 3 camere+dependințe și mansardă

Adresa: strada George Coşbuc nr. 2, oraş Pantelimon, judeţul Ilfov

Valoare: 78.120,00 RON

Stadiu valorificare:  imobil valorificat

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 297/11.03.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia penală nr. 4297/16.12.2011

Observații: valorificat - vânzare directă

29 September 2016

Detalii

Teren Barbu Văcărescu nr. 168-172

Tip confiscare: specială

Descriere: teren intravilan în suprafață de 3972 mp

Adresa: strada Barbu Văcărescu nr. 168-172, Sector 2, Bucureşti

Valoare: 8.998.500 lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 809/28.11.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 1207/14.10.2014 în dosarul nr. 36794/3/2005

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului mobil este intabulat pe numele statului. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu exista înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanții și sarcini.

29 September 2016

Detalii

Apartament 2 Intrarea Catedrei nr. 17-23

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 8

Adresa: Intrarea Catedrei nr. 17-23, Sector 1, Bucureşti

Valoare: 1.277.515,00 RON

Stadiu valorificare:  imobil vândut în data de 17.01.2017 la prețul de 1.277.515,00 RON

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 809/28.11.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti prin decizia penală nr. 1207/14.10.2014

Observații: drept de preempțiune exercitat de către SC TABYA BEAUTY SRL în data de 11.11.2016

29 September 2016

Detalii

Apartament Intrarea Catedrei nr. 17-23

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament 7

Adresa: Intrarea Catedrei nr. 17-23, Sector 1, Bucureşti

Valoare: 560,717.00 RON

Stadiu valorificare:  imobil vândut în data de 20.12.2016 la prețul de 560.717 RON.

Hotărâre judecătorească: sentinţa penală nr. 809/28.11.2011 emisă de Tribunalul Bucureşti rămasă definitivă la Curtea de Apel Bucureşti  prin decizia penală nr. 1207/14.10.2014

Observații: drept de preempțiune exercitat de către SC TABYA BEAUTY SRL în data de 11.11.2016.

29 September 2016

Detalii