RO EN FR

Proiect: Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie prin creşterea gradului de recuperare a produselor infracţiunilor

Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul  Fondul Tematic „Securitate”, parte a Acordului-cadru dintre Consiliul Federal Elvețian și Guvernul României privind implementarea Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse

 

Parteneri: Ministerul Justiției și Basel Institute on Governance, Elveţia

 

Buget: de 866.021,10  CHF (dintre care 85% - 736.117,94  CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% -  129,903,16 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției)

 

Perioada de implementare:  30 luni (iulie 2016-ianuarie 2019)

 

Obiectiv: crearea, în cadrul Agenţiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, sub forma unei baze de date care să reflecte activitatea instituțiilor competente în fiecare fază a procesului de recuperare şi valorificare a creanțelor, prin includerea de informații referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată şi organele de executare și valorificare a bunurilor

 

Activități principale:

·         Organizarea unei conferințe de presă prin care să se prezinte publicului și grupului țintă al proiectului obiectivele proiectului, rezultatele urmărite, etc ;

·         Elaborarea unui raport care să prezinte modele de instrumente IT referitoare la recuperarea creanțelor și administrarea bunurilor indisponibilizate, modulele pe care trebuie sa le cuprindă acestea, functiile cheie etc.;

·         Organizarea unui seminar în vederea prezentării  grupului țintă a raportului menționat anterior;

·         Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;

·         Formarea profesională a reprezentanților grupului țintă ce va utiliza sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;

·         Achiziția de echipament IT (servere și computere) destinate utilizatorilor sistemului pentru a permite introducerea datelor necesare;

·         Organizarea conferinței finale a proiectului.